Wednesday, 19 June 2024

รอง ผกก. ใจบุญ ใช้เงินส่วนตัว ช่วยเหลือชาวบ้านที่ลำบ าก หวังสร้างรอยยิ้ม และให้กำลังใจ

27 Aug 2020
136

เปิดเรื่องราวดี ๆ ของ “พ.ต.ท.รณน” รองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปร าบปร าม โร งพั กจะนะ ตั้งใจทำดีนำเงินส่วนตัว 5,000 บาท มอบให้ผู้คนลำบ าก ทำมาแล้ว 4 เดือน หวังช่วยสร้างรอยยิ้มและเป็นกำลังใจให้ชาวบ้าน…

ขอชื่นชมในน้ำใจ และความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนโดยแท้จริง “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” คำนี้ย่อมเป็นที่รู้กันดีว่า หมายถึง เจ้าหน้าที่ตำรวจ หากชาวบ้านเดื อนร้ อนอันดับแรกที่ต้องนึกถึง คือ ตำรวจ ไม่ว่าจะโทรไปแจ้ง หรือเดินทางไปยังโร งพั กเอง ฉะนั้น ตำรวจคือที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง เมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้เองที่โร งพั กจะนะ จ.สงขลา ได้เกิดเรื่องดีดีขึ้น เมื่อทาง พ.ต.อ.พชรพล ณ นคร ผู้กำกำกับ ท่านได้จัด “โครงการเราไม่ทิ้ งกัน”

โดยจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ของ สภ.จะนะ นำโดย พ.ต.ท.รณน สุระวิทย์ รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันปร าบปร าม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือชาวบ้าน เนื่องจากสถานการณ์วิ ก ฤ ต ที่เล่นงานคนทั่วโลก รวมทั้งบ้านเรา ได้ส่งผลกระท บต่อเศรษฐกิจ จนต้องต กงานกันเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่จะนะมีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทั้งผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ที่ได้รับความเดื อ ดร้ อนหนั ก ทั้งเรื่องเงิน อาหาร ความเป็นอยู่ รวมทั้งการใช้ชีวิตที่ย ากลำบ ากในสถานการณ์เช่นนี้

พ.ต.ท.รณน เป็นตัวแทนของ โร งพั กจะนะ ลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ในพื้นที่ ต.สะกอม อ.จะนะ เพื่อมอบถุงยังชี พและเงินช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดื อดร้ อนทั้งที่มีผลพวงมาจากสถานการณ์ครั้งนี้และอื่น ๆ

พ.ต.ท.รณน มองเห็นถึงความลำบ ากของชาวบ้านตั้งแต่เกิดปั ญห าครั้งนี้ขึ้นมา คิดว่าจะช่วยแบ่งเบาบรรเทาความเดื อดร้ อนได้อย่างไรบ้าง ด้วยความตั้งใจดีของ พ.ต.ท.รณน ที่ต้องการช่ วยเหลื อชาวบ้าน จึงนำเงินเดือนส่วนตัวที่ได้รับในทุ กเดือน แบ่งออกมา 5,000 บาท จัดสรรช่วยเหลือชาวบ้าน แม้อาจจะไม่มากแต่ก็ได้ช่ วยเหลื อ คนชร า ผู้ป่ ว ยติดเตียง และเด็ก ๆ ย ากไ ร้ โดยมอบให้คนละ 300 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ได้ต่อเติมชีวิต

ทั้งนี้ พ.ต.ท.รณน ได้นำเงินส่วนตัวช่ วยเหลื อชาวบ้านแบบนี้มานานกว่า 4 เดือนแล้ว โดยสิ่งที่ พ.ต.ท.รณน คาดหวัง นั่นคือ ได้ช่วยบรรเทาความเดื อดร้อน ได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้าน แค่นี้ก็สุขใจแล้ว เชื่อว่าความตั้งใจดีของ พ.ต.ท.รณน จะช่วยให้ชาวบ้านมีกำลังใจต่อสู้กับสถานการณ์ที่ย ากลำบ ากนี้ และอีกไม่นานเราทุกคนจะก้าวผ่านไปได้ด้วยดี จนบ้านเมืองเรากลับมาสู่สถานการณ์ปกติอีกครั้ง

“ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” คำนี้ย่อมเป็นที่รู้กันดีว่า หมายถึง เจ้าหน้าที่ตำรวจ หากชาวบ้านเดื อนร้ อนอันดับแรกที่ต้องนึกถึง คือ ตำรวจ ไม่ว่าจะโทรไปแจ้ง หรือเดินทางไปยังโร งพั กเอง ฉะนั้น ตำรวจคือที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

แหล่งที่มา: ธวัช หลำเบ็ญส๊ะ / dailynews

Facebook Comments Box
สวัสดี