น่าอ่าน

ยายทวด 103 ปี อยู่บ้านเก่า ๆ ดูแลลูกสาวเป็นอ อ ทิ ส ติ ก ต้องอ ด มื้อกินมื้อ

ยายทวด 103 ปี อาศัยอยู่ในบ้านเก่า ๆ ดูแลลูกสาวเป็นอ อ ทิ ส ติ ก ต้องอ ดมื้อกินมื้อ บนโลกออนไลน์ ทางเพจ หน่วยกู้ชี พ-กู้ภั ยพุทไธสวรรย์ ป่อเต็ กตึ๊ ง อำเภอเสนา ได้ลงพืนที่เข้าช่ วยเหลื อครอบครัวของคุณยายวัย 103 ปีที่อาศัยอยู่กับลูกสาวป่วยอ อ ทิ ส ติ ก ในบ้านเก่า ๆ บริเวณรอบ ๆ ร กเต็มไปด้วยหญ้า ทางเจ้าหน้าที่กู้ภั ยได้นำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้ยาย พร้อมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดให้

โดยทางเพจเล่าว่า พุทไธสวรรย์ ต.03 , เสนา ลงพื้นที่ ช่วยเหลือคุณยาย อายุ 103 ปี และลูก ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา วันนี้ได้นำของไปให้คุณยาย มี ข้าวสาร มาม่า น้ำดื่ม นม ขนม ผ้าถุง เสื้อคอกระเช้า เปลี่ยนมุ้ง เก็บกวาดทำความสะอาดที่นอนให้คุณยาย และปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านคุณยาย

คุณยายน่าสงสารมาก ๆ คุณยายพักอยู่กับลูกสาว 2 คน ลูกสาวคุณยาย อายุ 65 ปี ป่ วยเป็นอ อ ทิ ส ติ ก ใครจะช่วยเหลือคุณยายเพิ่มเติมเข้าไปช่ วยเหลือได้เลย คุณยายพวง ลาภะ อายุ 103 ปี ที่อยู่ 91 ม.8 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยกู้ชีพได้ลงพื้นที่ช่วยคุณยายทั้งสอง พิกัดบ้านคุณยาย มาจากวัดสามตุ่ม ถึงแยกวัดคู้สลอดเลี้ยวขวา มาเรื่อย ๆ เจอสามแยกเลี้ยวซ้าย ขับมาเรื่อย ๆ บ้านคุณยายจะอยู่ซ้ายมือ หลังเดียวเดี่ยว ๆ เลย ประสานรายละเอียดเพิ่มเติม 085-1739688 เบอร์ผู้ใหญ่อ้วน ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ว อนหน่วยงานเข้าดูแล เนื่องจากประส บปั ญ ห าต่างๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าคนปกติทั่วไป ไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาหรือได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย ส ติปั ญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได้ ผู้ที่แข็งแกร่งคือ ผู้ที่ยิ้มให้กับความทุ กข์ ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้กับอุปส ร ร ค

แหล่งที่มา: หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยพุทไธสวรรย์ ป่อเต็กตึ๊ง อำเภอเสนา

Facebook Comments Box
สวัสดี