Wednesday, 22 May 2024

แผ่เมตตาไปให้เขา ไม่ได้ทำเพื่อเขาแต่ทำเพื่อตัวเอง

แผ่เมตตาไปให้เขา ไม่ได้ทำเพื่อเขาแต่ทำเพื่อตัวเอง

แผ่เมตตาไปให้เขา จิตใ จเราจะได้สงบ ไม่ได้ทำเพื่อเขา แต่ทำเพื่อตัวเอง

บางที่การไปสาบแช่งเขา บาปจะเข้าตัว มีแต่เรา ใ จเราเท่านั้นที่มันร้อนรุ่ม ไม่หยุด ไม่จบ ไม่สิ้นสักที

หากรักตัวเองมากพอ จงหยุดทำร้ายตัวเองซ้ำๆ ด้วยการไปสาบแช่งคนอื่น

การกระทำเขา กรรมก็ของของเขา วันนี้เขายังไม่ได้รับสักวันเขาก็ต้องได้รับ

ส่วนกรรมเรา เราเองก็ต้องชดใช้เหมือนกัน ไม่มีใครหนีพ้น สิ่งที่เกิดจากการกระทำตัวเองไปได้

เพียงแต่ผู้ใดมีสติเร็วกว่า แก้ไขได้เร็วกว่า หยุดเอาคืน อโหสิกรรมให้เร็วกว่า

กรรมนั้นก็จะได้จบๆ กันไป ไม่ต้องมาพบเจอกันอีก ถือว่าเราได้ชดใช้ไปแล้ว

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ

อะนีฆา โหนตุ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ  ด้วยกันทั้งสิ้น

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 Post Views: 4,724

Facebook Comments Box
สวัสดี