Wednesday, 22 May 2024

คาถาค้าข าย “หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ”ภาวนาไปเรื่อยๆจะข ายดิบข ายดี วัดถ้ำเสือ

11 Aug 2020
212

คาถาค้าข าย ของ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ วัดถ้ำเสือ กระบี่

“อ้อแอ้ อ้ออ้า เมตตาพุทโธ”

ท่านว่าให้เจ้าของร้าน ลูกน้องคนข ายภาวนาไปเรื่อยๆ ของจะข ายดีหยิบแทบไม่ทัน ข ายดิบข ายดี นับเงินกันจนเมื่อยมือ

“อ้อแอ้” คือ เด็กผู้หญิง

“อ้ออ้า” คือ เด็กผู้ชาย

“เมตตาพุทโธ” คือ ความเมตตาของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพ่อของลูกๆหญิงชายทั้งหลาย ท่านเมตตาช่วยเหลือเราให้ทำมาค้าข ายร่ำรวย มีเงินมีทองใช้และทำบุญทำทานสร้างเสริมบารมีไปสู่มรรคผลนิพพานกับต่อไป

ปัจจุบันท่านไม่ได้อยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ แล้ว ท่านไปอยู่สามแยกวังมะนาววัดเขาหลาว จ.ราชบุรี พระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ อดีตประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือวิปัสสนา จ.กระบี่ เป็นพระสุปฏิปันโนองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ ท่านเป็นพระคณาจารย์ที่มีกิจนิมนต์จำนวนมากในแต่ละปี โดยเฉพาะการเดินทางไปแสดงธรรมในประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี้ท่านยังมีกิจนิมนต์ในประเทศส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ประกอบกับอายุที่มากขึ้นของท่าน ทำให้คณะศิษย์เป็นห่วงในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก จึงได้นิมนต์ท่านมาอยู่ที่แยกวังมะนาววัดเขาหลาว จ.ราชบุรี

เป็นที่สัปปายะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติรวมทั้งสามารถต้อนรับลูกศิษย์เป็นหมู่คณะเล็กๆได้เท่านั้น แบบไม่ค่อยได้เปิดเผย เพราะกลัวญาติโยมจะมากันมากมีโอกาสพักผ่อนน้อย

เมื่อราวต้นปี พ.ศ.๒๕๕๓ หลวงพ่อจำเนียร ได้รับกิจนิมนต์มาในงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคล สำหรับงานกฐินปี พ.ศ.๒๕๕๓ ของวัดเขาหลาว วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “พระพุทธสัมพุทโธ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่หน้าตัก ๙.๙๙ เมตรสูง ๒๔ เมตร ท่านจึงปรารภเรื่องการจำพรรษาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่า วัดแห่งนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะมาอยู่จำพรรษา ซึ่งขณะนั้นเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง ๒ เดือนก็จะถึงวันปวารณาเข้าพรรษาแล้ว

ความทราบถึง “พระอาจารย์งาม รัตนญาโณ” ท่านมีความปีติปราโมทย์เป็นอันมากสำหรับข่าวอันเป็นมงคลยิ่งนี้ แต่วัดเขาหลาวเป็นวัดเล็กๆ เสนาสนะที่เหมาะสมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นไม่มี ท่านจึงใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่ถึง ๒ เดือนนั้น พร้อมกับคณะศิษย์ของท่านดำเนินการสร้างกุฏิที่พักให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙ วัน ทันวันปวารณาเข้าพรรษาในปี พ.ศ.๒๕๕๓ พอดี นับแต่นั้นมาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๕ พระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ยังคงให้โอกาสจำพรรษา ณ วัดเขาหลาวอีกเป็นพรรษาที่ ๓ และเป็นพรรษาที่ ๕๕ ของพระคุณท่าน ทางคณะศิษย์ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระคุณท่าน ที่มีให้กับวัดเขาหลาว บารมีของพระคุณท่าน แผ่ไพศาลส่งผลให้วัดเขาหลาวเจริญเติบโตเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งใกล้และไกล

ตามประวัติ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ เกิดวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๙ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ปีชวด แม่ชื่อ ต้า พ่อชื่อ เพชร ชลสาคร บ้านเกิดอยู่ที่บ้านปากนคร ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีพี่น้อง ๗ คน

 ๑ พระมณี ปัจจุบันมรณภาพแล้ว

๒ นางจำรัส

๓ นางจำปี ปัจจุบันบวชเป็นแม่ชี ณ วัดถ้ำเสือ

๔ พระจำนง ปัจจุบันมรณภาพแล้ว

๕ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฎโฐ

๖ นางจำนันท์

๗ จำเริญ เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก

หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ

ก่อนที่โยมพ่อของหลวงพ่อจำเนียรจะมีครอบครัวเคยเป็นพระธุดงค์มาก่อน จึงได้ฝึกให้ท่านนั่งก ร ร มฐาน ตั้งแต่อายุ ๓-๔ขวบ และผลการสมาธิระดับหนึ่ง จึงทำให้ท่านรักในการนั่งก ร ร มฐาน และบ่อยครั้งแอบไปนั่งกรรมฐานภาวนา ในป่าช้า แค่อายุเพียง ๕ ขวบ ท่านถูกฝึกหนักตั้งแต่ยังเด็ก ฝึกให้มีความกล้า เช่น ให้ลงไปในคลองที่มีจระเข้ ลงในทะเลที่มีฉลามเสือ เพื่อให้มีความกล้า ไม่กลัว ฝึกให้เพ่งกสิณ เพ่งดวงอาทิตย์ และยังได้รับการถ่ายทอดประสิทธิ์ ประสาทวิชาการต่างๆ เช่น คาถาอาคม โหราศาสตร์ ยาสมุนไพรแผนโบราณ วิชาที่พ่อเคยร่ำเรียนมาสมัยเป็นพระธุดงค์

ต่อมาโยมแม่ของท่านได้เสียชีวิต เมื่อท่านอายุได้๖ ขวบ ๔ เดือน และท่านได้แม่เลี้ยงช่วยสอนหนังสือ ให้โดยใช้ความพากเพียรพยายามอย่างแรงกล้า ๑๕ วัน จึงเขียนได้อ่านออก พออายุ ๗ขวบ นึกอยากจะบวชเพราะผิดหวังในความรักแม่ ที่แม่ต้องมาเสี ยไปแต่พ่อไม่อนุญาตเนื่องจากสุขภาพของพ่อไม่ค่อยแข็งแรงจึงต้องรับ ภาระในการเลี้ยงดู ครอบครัว อายุ ๘ขวบได้เรียนโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์และพุทธศาสตร์ อายุ๙ ขวบ เรียนพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และเรียนเพิ่มเติมที่วัดนารีประดิษฐ์อีก

ต่อมาเมื่ออายุ๒๑ ปี ท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ณ พัทธสีมาวัดนารีประดิษฐ์ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระครูกาเดิม วัดบูรณาราม เป็น พระอุปัชฌาย์ พระครูประดิษฐ์สุวรรณวัตร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า “สีลเสฎโฐ”

หลังจากบวชแล้วท่านได้ร่ำเรียนวิชาอย่างเอกอุ จวบจนได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง บุคลิกของท่านจะแต่งต่างจากพระภิกษุทั่วไป ในตัวของท่านจะพกพระเครื่องและเครื่องรางของขลังจำนวนมาก น้ำหนักหลายสิบกิโลฯ ปัจจุบันวัตถุมงคลที่ท่านแจกจ่ายลูกศิษย์ลูกหาและที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมอย่างมาก รูปถ่ายของท่านลูกศิษย์ชาวต่างชาตินำไปตั้งติดบูชาหลายแห่งมีทั้งที่มาเลเซีย ไต้หวัน และสิงคโปร์ โดยเฉพาะตามศูนย์พระในต่างแดน แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์ที่มีต่อท่าน “หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ”

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ ที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

คาถาครูพักลักจำ

หนังสือพิมพ์ คัมภีร์นิวส์

เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชา

หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ พระเกจิ

เป็นยังไงกันบ้างกับหลากหลายเรื่องราวที่เพจเรื่องเล่าชาวสยามได้นำมาเล่าให้ทุกท่านเล่าสู่กันฟังบอกต่อของตำนาน บทความนี้นำมาเผยแพร่เพื่อศึกษาเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติบุคคลสำคัญ คุณครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้มีพระคุณ ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

Facebook Comments Box
สวัสดี