Monday, 22 April 2024

วิธีทำน้ำไว้รดกอไผ่ หน่องอกไว หน่อดกนาน

04 Aug 2020
165

ปลูกไผ่ใครๆ ก็ปลูกได้ แต่จะทำยังไง ให้กอไผ่แตกหน่อไว วันนี้เรามีสูตรวิธีทำน้ำไว้รดกอไผ่ หน่อดกไว ทั้งอวบ ทั้งแน่น เก็บได้นาน 3 เดือน มาฝากจ้า
ส่วนผสม
1น้ำ EM
2น้ำเปล่า
3กากน้ำตาล หรือน้ำตาล
4ขวดพลาสติก 1 ใบ

วิธีทำ
น้ำEM 3 ช้อน

กากน้ำตาลหรือน้ำตาล 3 ช้อน

นำน้ำ 1 ล.ที่เตรียมไว้ แบ่งผสมกับ กากน้ำตาลและน้ำ EM ผสมให้เข้ากัน
นำไปผสมกับน้ำเปล่าที่เหลือ

ปิดฝาแบบหลวมๆ และคลายฝาทุกวัน

เมื่อ 5 วัน สามารถนำไปผสมรดน้ำผักผลไม้ ช่วยในการบำรุงให้ต้นงาม ทำให้มีผลผลิตดกทั้งต้น ใช้ไม่หมด เก็บได้นาน 3 เดือน

ประโยชน์หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM
1ใช้รดโคนต้นไม้ และแปลงผัก ชึ่งจะช่วย ย่ อ ย ส ล า ย อินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้ปลดปล่อยแร่ธาตุออกมาให้แก่ พื ช ได้เร็วขึ้น
2ใช้ในด้านการปศุ สัตว์– ใช้ทำความสะอาดลำ ตั ว สัตว์ ด้วยการผสมน้ำและเทราด ตั ว สัตว์ ช่วย ไ ล่แ ม ล ง เกาะบนลำ ตั ว สัตว์
3ใช้ลด กลิ่น บริเวณ คอก หรือลานเลี้ยง สัตว์
4ใช้หมักอาหาร ห ย า บ ด้วยการเทผสมกับอาหารหาร ห ย า บ ก่อนหมัก เช่น ฟางข้าวหรือหญ้า เพื่อนำไปเลี้ยง โ ค กระ บื อ– ใช้ผสมในอาหาร สัตว์ ของ โ ค กระ บื อ เพื่อเร่งการ ย่ อ ย ในกระเ พ า ะ อาหาร ทั้งหญ้าสด รำ มันสำปะหลังตากแห้ง และ อ า ห า ร ข้น
5ช่วยบำบัดน้ำ เ สี ย และกำ จั ด กลิ่นน้ำ เ สี ย ทั้งในห้องน้ำ ห้องครัว ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

6ช่วยแปรสภาพ ข ย ะ หรือ การย่อย ส ล า ย ข ยะให้เป็น ปุ๋ย แบบสมบูรณ์ ด้วยการเทราดบนกอง ข ยะ หรือ ใช้หมัก ข ยะให้เป็น ปุ๋ย

7ช่วยป้องกันการเติบโตของ เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อ โ ร ค ในดินบนแปลงเกษตร ด้วยการฉีดพ่นก่อนการไถพรวนดิน
8ช่วยป้องกัน แ ม ล ง และพาหะนำ โ ร ค ทั้งในแปลงเกษตร และในฟาร์ม ป ศุ สัตว์

Facebook Comments Box
สวัสดี