ธรรมะสอนใจ

จัดหิ้งพระให้ถูก เพิ่มโชคเงินทอง เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้านทิศไหนเสริมมงคลแก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี เมื่อท่านคิดจะตั้งหิ้งพระ ก็อย่าละเลยที่จะศึกษาตำราฮวงจุ้ยเ สียก่อนซึ่งโดยปกติแล้วทิศที่นิยม ในการตั้งพระได้แ ก่ทิศเหนือ และทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดี ที่จะเสริมดวงชะตา และนำมาโชคลาภ มาสู่ผู้อยู่อาศัย ตามหลักดังต่อไปนี้

1 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งเป็นทิศเศรษฐี จะประกอบการงานทำนาค้าขาย ใดๆ ก็จะเจริญร่ำรวยยิ่ง ๆ เป็นที่หนึ่ง

2 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศบูรพา (ตะวันออก)ซึ่งเป็นทิศราชา จะประกอบการงานใด ๆ ก็จะเจริญ ใหญ่โตสมความตั้งใจทุกประการ

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

3 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)ซึ่งเป็นทิ ศ ปฐม ท่านว่าไม่สู้ดีทำอะไรไม่ค่อยเจริญลาภผลตกต่ำพอมีพอใช้

4 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศทักษิณ (ทิศใต้) ซึ่งเป็นทิศจัณฑาล ประกอบการงานอันใด แสนยาก ลำบากผลประโยชน์ลงทุนไปไม่ค่อยคุ้มค่า

5 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้)ซึ่งเป็นทิศวิปะฏิสารจะประกอบการงานอันใด มีแต่ความเดือดร้อนยุ่งยากมาสู่ครอบครัวตลอด เพื่อบ้านเรือนเคียง

6 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศประจิม (ตะวันตก) เป็นทิศกาลกิณีจะทำงานสิ่งใดก็เกิดลังงเลใจ ไม่เป็นมงคล ระวังภัย จะเกิดกับตนร้ายแรงถึงอัตตะวินิบาตกรรม ด้วยประการต่าง ๆ ไม่ดีเลย

7 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศ พายัพ (ตะวันตก เฉียงเหนือ) ซึ่งเป็นทิศอุทธัจจะ จะทำงานสิ่งใด ผลงานก็ไม่แน่นอนจับจดรวนเรไม่ได้ผล

8 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศอุดร (ทิศเหนือ)ซึ่งเป็นทิศมัชฌิมาปฏิปทา จะทำงานใด ๆผลงานจะอยู่ในเกณฑ์พอปานกลาง ไม่ดีไม่ชั่ว

นอกจากนี้ คนเกิดแต่ละปีก็มีทิศต้องห้ามในการตั้งหิ้งพระด้วยเจ้าของบ้านเกิดปีชวดห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศเหนือเด็ดขาดเพราะจะส่งผลให้เจ้าบ้าน เกิดอั น ตรายอย่ างใหญ่หลวง จนถึงขั้นเสียชี วิ ต

เจ้าของบ้านเกิดปีฉลูห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเด็ดขาดจะส่งผลให้เจ้าบ้าน เกิดการ เจ็บป่วยอย่างกะทันหัน

เจ้าของบ้านเกิดปีขาลห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเด็ดขาดจะส่งผลให้ผู้หญิง และสมาชิกในครอบครัว เกิดอั น ต ร า ยได้

เจ้าของบ้านเกิดปีเถาะห้ามตั้งหิ้งพระบูชาไปทางทิศตะวันออกเด็ดขาด จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง คนในบ้านจะเสียชีวิต

เจ้าของบ้านเกิดปีมะโรงห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเด็ดขาดจะส่งผลให้คนในบ้านเกิดการเ สี ย หาย ทั้งชายและหญิง

เจ้าของบ้านเกิดปีมะเส็งห้ามตั้งหิ้งพระบูชา หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลให้คนในครอบครัว มีความยุ่งย ากที่สุด จนหาความสงบสุขไม่ได้

เจ้าของบ้านเกิดปีมะเมียห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศใต้ จะส่งผลให้เกิดเรื่องราวอัปมงคลขึ้นภายในบ้าน

เจ้าของบ้านเกิดปีมะแมห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะจะส่งผลให้ครอบครัว เกิดเรื่องร้ า ยแรงขึ้นอย่ างไม่คาดฝันได้

เจ้าของบ้านเกิดปีวอกห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต้เพราะจะส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายๆ กับสมาชิกเพศชายในครอบครัว

เจ้าของบ้านเกิดปีระกาห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะจะผลให้ทุกข์โศกมาเยือน ครอบครัวจนต้องร้องให้อยู่เสมอ

เจ้าของบ้านเกิดปีจอห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเด็ดขาด จะส่งผลร้ายให้สมาชิกในครอบครัวอย่ างมาก ถึงขั้นเสียชีวิตได้

เจ้าของบ้านเกิดปีกุนห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายๆในครอบครัวอยู่ตลอด เสียเงินเสียทองขึ้นโรงขึ้นศาล

ขอบคุณแหล่งที่มา newsesan

Facebook Comments Box
สวัสดี