Thursday, 11 April 2024

แจกสูตรทำ ปุ๋ยคอกหมักชีวภาพ

26 Jul 2020
192

คุณณรงค์ กิ่งแก้ว หรือผู้ใหญ่ณรงค์ ถือว่าเป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้จากการเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ แล้วผู้ใหญ่ณรงค์เองก็ยังได้คิดค้นสูตรน้ำหมักสูตรต่างๆ ที่สามารถนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยคอกหมักชีวภาพ สารสกัดสมุนไพรสูตรต่างๆ ฮอร์โมนพืช ฮอร์โมนสูตรขยายขนาดทางข้างของพืช ฮอร์โมนสูตรขยายขนาดทางยาวของพืช และฮอร์โมนนมเหลือง

วัสดุอุปกรณ์ 1 มูลสัตว์(โคนม) 10 ปีบ 2 รำละเอียด 2 กิโลกรัม 3 แกลบดิบ, เศษหญ้า, ฟางแห้ง 1 ส่วน 4 กากน้ำตาล 10 ลิตร 5 พด.1 1 ซอง 6 น้ำ 5 ลิตร 7 กระสอบป่าน

วิธีการทำ

1 กองที่ 1 คลุกเคล้ามูลสัตว์กับแกลบดิบหรือเศษหญ้า, ฟางแห้งให้เข้ากัน 2 เอากากน้ำตาลสัก 2 – 3ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากัน 3 กองที่ 2 รำละเอียดผสมกับพด 1 4 นำกองที่ 1 ผสมกองที่ 2 แล้วรดน้ำที่ผสมกากน้ำตาลที่เตรียมไว้ ให้มีความชื้นในกอง 50% 5 ทำเป็นกองสี่เหลี่ยมหรือกลมก็ได้ เสร็จแล้วใช้กระสอบป่านคลุมในกองปุ๋ยหมักจะทำให้เกิดความร้อน จะทำให้เมล็ดหญ้าที่ติดมาสูญเสียหมดสังเกตดูถ้ามีควันออกมามากก็ให้กลับกองปุ๋ยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อสลับชั้นข้างบนลงล่างแล้วทำการหมักต่อจนกองเย็นเท่าอุณหภูมิภายนอกกองจึงนำไปใช้ได้ สีของปุ๋ยคอกหมักจะมีสีดำคล้ำ มีกลิ่นธรรมชาติไม่เหม็นเน่า

วิธีการใช้

-หว่านในไร่พร้อมการเตรียมดิน 100 – 200 กิโลกรัม/ไร่ /ผสมดินในแปลงผัก 1 – 2 กิโลกรัม/ตารางเมตร ก่อนปลูก 7 วัน /รองก้นหลุมไม้ผล 1 กิโลกรัม/หลุม ใส่รอบทรงพุ่ม 1 กิโลกรัม/อายุต้น 1 ปี

วิธีการเก็บรักษา ถ้าใช้ไม่หมดใส่กระสอบหรือกองไว้ หาวัสดุปิดมิดชิดไม่ให้ถูกแสงแดดจัดๆ โดยตรง และป้องกันสัตว์คุ้ยเขี่ย ที่มา : คุณณรงค์ กิ่งแก้ว

ปุ๋ย หมายถึง สารหรือสิ่งซึ่งเราใส่ลงไปในดิน เพื่อให้มันปลดปล่อยธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่พืชยังขาดอยู่ให้พืชได้รับอย่างเพียงพอ พืชสามารถเจริญเติบโตงอกงามดี และให้ผลิตผลสูงขึ้น

Facebook Comments Box
สวัสดี