Tuesday, 23 April 2024

หนุ่มใหญ่ใจบุญถวายที่ดิน 80 ไร่ เพื่อสร้างวัด

23 Jul 2020
159

เพจ วัดประชาคมวนาราม ป่ากุง Wat Prachakom Wanaram Pahkoong ได้โพสต์เผยแพร่เรื่องราวของคุณชูรส คุณวรรณวิถา พร้อมด้วยครอบครัว ซึ่งมอบที่ดินสร้างวัดให้แด่หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ และคณะสงฆ์ ณ บ้านแม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

โดย ระบุข้อความว่า คุณชูรส คุณวรรณวิภา คุณาคำพร้อมครอบครัว คุณภูดิศ ศรุติประภากร คุณปาลินีย์ ทวีพิพัฒกุล พร้อมครอบครัว ถวายที่ดินสร้างวัดแด่หลวงปูทองอินทร์ กตปุญฺโญและคณะสงฆ์ ณ บ้านแม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

รวมประมาณแปดสิบไร่เศษทั้งนี้ยังมีการเผยภาพของกลุ่มพระสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันเตรียมพื้นที่ตัดต้นไม้ไม่ให้รกร้างในพื้นที่ดินดังกล่าวที่นำมาบริจาคด้วยความอิ่มอก อิ่มใจ อย่างที่สุด

ซึ่งมอบที่ดินสร้างวัดให้แด่หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ และคณะสงฆ์ ณบ้านแม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รวมประมาณแปดสิบไร่เศษ

พร้อมระบุข้อความ คุณชูรส คุณวรรณวิภา คุณาคำพร้อมครอบครัว คุณภูดิศ ศรุติประภากร คุณปาลินีย์ ทวีพิพัฒกุล พร้อมครอบครัว ถวายที่ดินสร้างวัดแด่หลวงปูทองอินทร์ กตปุญฺโญและคณะสงฆ์ ณ บ้านแม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รวมประมาณแปดสิบไร่เศษ

ทั้งนี้ยังมีการเผยภาพของกลุ่มพระสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันเตรียมพื้นที่ตัดต้นไม้ไม่ให้รกร้างในพื้นที่ดินดังกล่าวที่นำมาบริจาคด้วยความอิ่มอก อิ่มใจ อย่างที่สุดทั้งนี้ ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ เพจ วัดประชาคมวนาราม ป่ากุง Wat Prachakom Wanaram Pahkoong

Facebook Comments Box
สวัสดี