Wednesday, 19 June 2024

ปลูกไม้อะไรให้มีค่า 3 ปีมีกิน 15 ปีล่ำซำ

ไม้หวงห้ามและไม้หายาก 171 ชนิด ถูกปลดล็อก ให้ปลูก ตั ดข ายได้อย่างเสรี…มีคำถามว่า ถ้าคิดจะทำสวนป่า ควรจะปลูกชนิดไหน ถึงจะได้ราคาดี คุ้มค่ากับที่ดินและเวลาที่เสียไป

“ถ้าจะมองกันแค่เรื่องราคาไม้เป็นหลัก ไม้ชนิดราคาแพงที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ พะยูง ชิงชัน ประดู่ป่า สักทอง และ ตะเคียนทอง ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม.ขึ้นไป ความยาว 2 เมตร ไม้พะยูงจะมีราคาแพงที่สุดอยู่ที่ท่อนละ 1 ล้านบาท ไม้อันดับรองลงมาเป็นไม้ชิงชันกับประดู่ป่า

ราคาที่ซื้อข ายในปัจจุบันอยู่ที่ท่อนละ 800,000 บาท ส่วนไม้สักทองกับตะเคียนทอง อยู่ที่ท่อนละ 500,000 บาท แต่ถ้าส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะจีน จะได้ราคาสูงขึ้นไปอีกถึง 3 เท่า”

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ บอกว่า สาเหตุที่ไม้ 3 ชนิดแรก พะยูง ชิงชัน ประดู่ป่า มีราคาสูงลิ่ว เพราะเนื้อไม้มีสีแดง ในอดีตพระราชวังต้องห้ามจะตกแต่งด้วยไม้สีแดง เลยกลายเป็นค่านิยมของคนจีน ใครมีเฟอร์นิเจอร์ไม้สีแดงสะสมไว้จะถือว่าเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวย

เอาแค่ชิ้นเล็กๆ อย่าง ชุดชงน้ำชา หรือเครื่องราง ที่ทำจากเศษไม้พะยูงชิ้นเล็กชิ้นน้อย ยังซื้อข ายกันแบบชั่งกิโล ในราคา กก.ละ 300-1,000 บาท แล้วแต่ขนาดของชิ้นเศษไม้ ถ้าชิ้นเล็กๆราคาจะต่ำ ชิ้นใหญ่ๆจะได้ราคาดี

แต่การปลูกไม้มีราคาสูงเหล่านี้ มีข้อด้อยตรงต้องใช้เวลาปลูกนานเกินกว่า 10 ปี ถึงตั ดข ายได้ อธิบดีกรมป่าไม้แนะว่า หากคิดจะทำสวนป่าตั ดไม้ข าย ควรทำสวนป่าแบบผสมผสาน

“จะต้องปลูกไม้หลายชนิด ที่มีอายุให้ตั ดฟันไปข ายได้หลายระยะเวลา เพื่อเกษตรกรจะมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ควรปลูกทั้งไม้โตเร็วอายุรอบตั ดฟันแค่ 3 ปี อย่าง ไผ่ ยูคาลิปตัส ปลูกในวงรอบนอกของเขตพื้นที่แปลง เพื่อความสะดวกในการตั ดฟันและช่วยป้องกันลมให้กับชนิดอื่นที่โตช้า จะช่วยให้มีรายได้เฉลี่ยไร่ละ 28,000 บาทต่อปี

วงรอบถัดมา ควรปลูกไม้ที่มีรอบตั ดฟันน้อยกว่า 10 ปี ได้แก่ กระถินเทพา กระถินเทพณรงค์ ยางพารา ฯลฯ ประมาณ 267 ต้นต่อไร่ ช่วยให้มีรายได้เฉลี่ยไร่ละ 66,000 บาทต่อปี

และระหว่างต้นไม้โตเร็วอายุตั ดน้อยกว่า 10 ปี ให้ปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีราคาสูง พะยูง พะยอม ยางนา สักทอง ประดู่ป่า มะค่าโมง ตะเคียนทอง อินจัน ฯลฯ ลงไปแซม 100 ต้นต่อไร่ คิดเอาเองก็แล้วกัน 15 ปีตั ดได้ ต้นละไม่ต่ำกว่า 2 แสน เป็นเท่าไร”

แต่การจะปลูกไม้มีค่าให้ได้คุณภาพ ตั ดข ายได้ราคาดี สิ่งสำคัญที่สุด นายอรรถพล ให้ข้อคิดก่อนปลูก…ต้องคำนึงถึง สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ำ และพันธุ์ไม้ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ทำสวนป่า

ภาคเหนือควรจะปลูกไม้สักทอง ไม้ชิงชัน เพราะจะเติบโตได้ดี

ภาคอีสาน เหมาะกับไม้พะยูง พะยอม กระถินเทพณรงค์

ส่วน ประดู่ป่า ตะเคียนทอง ถือเป็นไม้ที่สามารถปลูกได้ดีทั่วประเทศ

ไม่ใช่เห็นเขาว่า ปลูกไม้พันธุ์โน้นพันธุ์นั้นข ายได้ราคาแพง แล้วนึกแห่ปลูกมั่วไปหมด ผลสุดท้ายพากันเจ๊ง

เหมือนอย่างหลายสิบปีก่อน ที่เห่อกันปลูกไม้สักทอง ปลูกกันเต็มไปหมดในภาคกลาง จากไม้สักกลายเป็นไม้สวก ไม่โต เนื้อไม้อ่อน ลายไม้ไม่มี เพราะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม ได้น้ำฝนเยอะเกินไป.

ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง มีลักษณะแตกต่างกับมนุษย์หรือสัตว์ ทั้งทางกายภาพและรูปแบบการดำรงชีวิต กล่าวคือต้นไม้จะมีรูปร่างเป็นลำต้น แผ่กิ่งก้านสาขาขึ้นกลางอากาศ

มีใบไม้สีเขียวปกคลุมส่วนบนของลำต้น โดยลักษณะของลำต้นและใบขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ ต้นไม่จะอาศัยการดูดซึมอาหารจากรากที่อยู่ใต้พื้นดิน และไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนกับมนุษย์และสัตว์ ต้นไม้มีประโยชน์มากมาย

Facebook Comments Box
สวัสดี