Friday, 12 July 2024

บอกบุญ หลวงพ่อขอบิณฑบาต ล็อตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล ทำดอกไม้จันทน์ และพวงหรีดนำข ายสร้างร ายได้ให้เด็กพิเศษ

18 Jul 2020
175

สำหรับใครที่ชอบล็อตเตอรี่ หากผิดหวังไม่ถูกรางวัล อย่าเพิ่งเอาไปทิ้ ง ท่านยังสามารถนำมาทำบุญได้ โดย เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู บอกกล่าวญาติโยมที่มีลอตเตอรี่เก่า ที่ไม่ถูกรางวัล นำมาบริจ าค เพื่อทำดอกไม้จันทน์ มอบร ายได้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

พระครูจันทสีรากร เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู ได้ขอบิณฑบาต ลอตเตอรรี่ที่ไม่ถูกรางวัลจากชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัด เพื่อนำมาทำเป็นดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด โดยนำร ายได้ทั้งหมดมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมูนั้น ได้รับเด็กพิเศษเข้ามาฟื้นฟูและพัฒนาการ แต่ยังข าดแคลนอุปกรณ์ที่ต้องนำมาใช้ในศูนย์ เนื่องจากเพิ่งเปิดได้ประมาณ ๑ ปี

พระครูจันทสีรากร กล่าวว่า ปัจจุบันมีเด็กพิเศษหรือเด็กออทิสติก ศึกษาจำนวน ๕๐ คน จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ๑๐ คน ประส บปัญหาไม่มีที่เรียนต่อ ทำให้ผู้ปกครองเเละเด็กนักเรียนได้รับความเดือดร้อน จึงได้รับเด็กเหล่านี้ไว้

โดยก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวขึ้น เพื่อที่จะให้เด็กพิเศษได้มีที่เรียนต่อ หลังจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเป็นการเรียนสายอาชีพ การฝึกพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะมีครูพิเศษ ครูจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จากสมาคมผู้ปกครองเด็กและจิตอาสามาช่วยสอน เพื่อให้เด็กได้มีอาชีพติดตัวและช่วยเหลือตัวเองได้

ทางศูนย์มีร ายจ่ายอยู่ตลอด แต่ไม่มีร ายได้ จึงได้คิดหาแนวทางที่จะทำให้มีร ายได้มาพัฒนาและเป็นค่าใช้จ่ าย จึงได้นำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด เพื่อจำหน่ายให้ผู้ที่ต้องการนำไปใช้ในการฌาปนกิจ จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมที่มาทำบุญว่า ทางวัดขอรับบิณฑบาตใบลอตเตอรี่ ที่ซื้อแล้วไม่ถูกรางวัล ให้ส่งมาเพื่อร่วมทำบุญกัน

นางปริศนา จันทคัต อดีตข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แม้ท่านจะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตาม แต่ก็มาเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานของศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู เนื่องจากสงสารเด็กพิเศษ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเล็งเห็นเจ้าอาวาสมีเมตตาจัดสร้างศูนย์ แต่ไม่มีงบประมาณบริหาร

แต่หลังจากที่เจ้าอาวาสได้นำตัวอย่างดอกไม้จันทน์ และลอตเตอรี่มาให้ ก็ได้ลองนำมาประดิษฐ์กันจนสำเร็จ แบ่งงานกับเด็กพิเศษในศูนย์ให้ช่วยกันทำ คนละไม้คนละมือ

สำหรับราคาพวงหรีดเริ่มต้นที่ ๓๐๐ ถึง ๘๐๐ บาท ดอกไม้จันทน์ดอกละไม่ถึง ๑ บาท สามารถเดินทางมาซื้อได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู ขอประชาสัมพันธ์บอกบุญว่า ผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ แล้วไม่ถูกรางวัล อย่านำทิ้ ง ขอให้นำมาถวายให้เจ้าอาวาส หรือส่งมาได้ที่ วัดห้วยหมู หมู่ที่ ๙ บ้านดอนแจง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือสามารถโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ ๐๘๖ ๐๒๐ ๙๙๗๘ หรือสามารถบริจาค ร่วมทำบุญได้ตามที่อยู่ด้านบนได้เลยครับ

ศรัทธา เกิดจากความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา การทำดี วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย  วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box
สวัสดี