เมืองทุเรียนโคราช อ.เสิงสาง ปลูกทุเรียนทั้งอำเภอ

เมืองทุเรียนโคราช อ.เสิงสาง หนุนปลูกทุเรียนทั้งอำเภอ ตั้งเป้าเป็นเมืองทุเรียนของโคราช ใน 3-5 ปีข้างหน้า ปัจจุบันปลูกเเล้วกว่า 1 พันไร่ โดยนายอำเภอเสิงสาง ‘สานิตย์ ศรีทวี’ ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ณ ปัจจุบัน (มิ.ย. 63) ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง มีการปลูกทุเรียนเเล้ว 1,068 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นรายตำบลดังนี้

1 ต.เสิงสาง จำนวน 472 ไร่
2 ต.สุขไพบูลย์ จำนวน 248 ไร่
3 ต.โนนสมบูรณ์ จำนวน 212 ไร่ 1 งาน
4 ต.กุดโบสถ์ จำนวน 92 ไร่
5 ต.บ้านราษฎร์ จำนวน 34 ไร่ 2 งาน
6 ต.สระตะเคียน 9 ไร่ 1 งาน

ซึ่งคาดการณ์ว่า อีก 3-5 ปีข้างหน้า อำเภอเสิงสางจะกลายเป็นเมืองทุเรียน และจะมีรายได้เข้าอำเภอปีละประมาณ 80 ถึง 100 ล้านบาท

Facebook Comments Box