การโอนมรดกที่ดิน เมื่อเจ้าของที่ดินจากไป

เมื่อมีคนเสี ยชีวิต มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาท ถ้าเป็นทรัพย์สินเล็กๆ น้อยๆ ก็จัดสรรปันส่วนกันได้ง่ายๆ แต่ถ้าเป็นพวกที่ดินบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ต้องไปจดทะเบียน ก็อาจจะยุ่งยากหน่อย วันนี้เรามาดูกันเรื่องการรับมรดกที่ดินกันคร่าวๆ

มรดกที่ดิน เมื่อมีคนเสี ยชีวิต ทายาทจะรับมรดก อาจทำได้ 2 วิธี คือ จูงมือทายาทกันไป โอนที่สำนักงานที่ดิน และอีกวิธีนึงคือตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งต้องไปขึ้นศาล

การโอนมรดกที่สำนักงานที่ดิน
1 นำหลักฐานสิทธิในที่ดินไป เช่น โฉนดที่ดิน
2 หลักฐานมรณะบัตร
3 หลักฐานการเป็นผู้มีสิทธิรับมรดก เช่น เป็นลูก เป็นภรรยา พินัยกรรม

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วเชื่อว่าผู้ขอเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกตามที่ขอแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการประกาศมรดกมีกำหนด ๓๐ วัน แล้วก็จดทะเบียนให้ถ้าไม่มีคัดค้าน จริงๆ มันมีรายละเอียดมาก ยังไงลองติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อสอบถามรายละเอียด

ส่วนการโอนที่ดินโดยตั้งผู้จัดการมรดก สามารถทำได้
1 ให้ทายาทร้องขอต่อศ าลให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดก ทายาทต้องไปให้การที่ศ าล
2 จะมีการจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
3 หลังจากนั้น ผู้จัดการมรดก ก็ไปจดทะเบียนได้เลย เจ้าหน้าที่ก็จะรับจดทะเบียนให้

ฟังดูเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริง ใช้เวลาอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าจะโอนที่ดิน ยังไงก็ต้องทำตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป…

ขอบคุณที่มาทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม โทร 0957563521
ขอบคุณเจ้าของภาพ ภาพประกอบเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

Facebook Comments Box