โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย วงเงิน 10,000 ล้านบาท

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยแราละน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/63 กรอบวงเงินรวม 10,231 ล้านบาทว่า คาดว่าเร็วที่สุดจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ หลังจากที่กระทรวงการคลังได้เห็นชอบอัตราการจ่ายเงินตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแล้ว เม็ดเงินดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีอยู่ในระบบ 200,000 ราย

“เงินดังกล่าวจะเข้ามาเสริมสภาพคล่องให้กับชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเพราะราคาอ้อยปี 2562/63 ราคาขั้นต้นค่อนข้างต่ำอยู่ที่เฉลี่ยเพียงตันละ 750 บาทที่ความหวานเฉลี่ย 10 ซีซีเอสเท่านั้น”

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการหารือใน ครม.ถึงวงเงินดังกล่าว แต่สำนักงบประมาณได้มีความเห็นถึงวงเงินที่แตกต่างไป สอน.จึงกลับมาหารือร่วมกันใหม่ และมอบให้กระทรวงการคลังเคาะอัตราการจ่ายเงิน

ล่าสุดกระทรวงการคลังได้เห็นชอบอัตราการจ่ายเงินตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคือจ่ายให้ชาวไร่อ้อยวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 6,500 ล้านบาท จ่ายให้กับชาวไร่อ้อยทุกรายที่ส่งให้กับโรงงานน้ำตาลทรายที่ตันละ 85 บาท โดยไม่เกินรายละ 5,000 ตัน เพื่อเป็นปัจจัยการผลิต และอีก 3,500 ล้านบาท สำหรับให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานตันละ 92 บาท เป็นต้น

ขอบคุณที่มาไทยรัฐ
ข่าวต้นฉบับ https://www.thairath.co.th/news/business/1860834?fbclid=IwAR28ZqgaaqT60iTuKKFsNf6HK8IBwjrW1b3wc4sKiTLUzuYCKvmZmIQec0k

Facebook Comments Box