พี่สาวฟ้องไล่ที่น้องสาวแท้ๆ กั้นลวดหนามขวางทาง ต้องคลานเข้า-ออกบ้าน แม้พ่อแม่อนุญาตให้อยู่

โบราณว่าไว้ พี่น้องนั้น เป็นเสมือนทรัพย์สินที่มีค่า ที่พ่อแม่ได้สร้างไว้ให้ตั้งแต่เรายังเล็ก

ในชีวิตของเรานั้นจะมีพลังความแข็งแกร่งอยู่ 2 อย่างด้วยกัน

อย่างแรกคือ ความรักของพ่อแม่ ที่ไม่ต้องการการตอบแทน

อย่างที่สองคือ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง

แต่กรณีพี่พี่สาวฟ้องไล่ที่น้องสาวแท้ๆ  กั้นลวดหนามขวางทาง ต้องคลานเข้า-ออก บานปลายจนยากที่จะแก้ไข

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.  นายรัฐวิชญ์ จิตติชาตรีพงษ์ คณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (มท.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางวิมล เรือง ผู้ร้องจากกรณีเรื่องดิน ส.ป.ก.4-01 กรณีพิพาทที่ดินเกิดขึ้นที่บ้านกุดเวียน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เรื่องมีอยู่ว่าที่ดิน ส.ป.ก.แปลงเลข 2 เลขที่ 13 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีเนื้อที่ 14 ไร่ 73 ตารางวา เป็นที่ดินของนายละมุล หาญประสพ ซึ่งเป็นบิดาของผู้ร้อง ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้ทำมาหากินในพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2527

ต่อมานายละมุลเสียชีวิต ที่ดินแปลงดังกล่าวตกทอดมายังนางเชื่อม หาญประสพ ที่เป็นภรรยา และก็เป็นมารดาของผู้ร้อง ได้มีการจดทะเบียนกันเรียบร้อยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 นางเชื่อมได้ให้ผู้ร้องเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินจำนวน 4 ไร่ โดยไปทำเกษตรกรรมตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงจนประสบความสำเร็จอย่างมากถึงขั้นทางอำเภอและจังหวัดสระแก้วยกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มีชื่อเสียงคนมาดูงานตลอดทั้งปี

แต่ปรากฏว่าต่อมามารดาซึ่งชราภาพแล้วก็ได้ทำเรื่องโอนที่ดินให้กับนางบุญทิน หาญประสพ ซึ่งเป็นพี่สาว โดยคิดว่าต้องการให้พี่สาวได้จัดการแบ่งที่ดินจำนวน 14 ไร่ กว่านี้ให้น้องๆ ไปทำมาหากินตามปกติ ซึ่งพี่สาวเองได้รับปากว่าจะแบ่งให้ แต่เมื่อมารดาเสียชีวิตลงเมื่อปี 2561 เกิดปัญหาข้อพิพาทอย่างรุนแรง ระหว่างพี่สาวกับน้องสาว

ความขัดแย้งระหว่างพี่กับน้องรุนแรงถึงขั้นเอาลวดหนามมาปิดทาง-เข้า-ออกบ้านของผู้ร้อง ทั้งยังได้แจ้งความให้สอบสวนคดีข้อหาบุกรุกในที่ดินดังกล่าวทั้งๆ ที่ผู้ร้องกับสามีและลูกทำมาหากินมากว่า 10 ปีแล้ว แล้วมีป้ายมาปิดเส้นทางเข้า-ออก ส่งผลกระทบในการเดินทาง ลูกสาวที่ไปโรงเรียนจะต้องเดินผ่านไร่ข้าวโพด ยิ่งฝนตกเกิดความลำบากอย่างมาก สำคัญกว่านั้นพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำอำเภอตาพระยา มีนักเรียนผู้นำชุมชนจากที่ต่างๆ มาเรียนรู้งานด้านเกษตร เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา ปลูกพืชต่างๆตามแนวพระราชดำริทุกอย่างกำลังเติบโตและได้รับการพัฒนาไปมาก ได้รับรางวัลหลายอย่าง

เพราะปัจจุบันนางวิมล เรือง ได้แต่งตั้งทนายเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อศาลจังหวัดสระแก้ว และทนายได้ยื่นขยายเวลาภายในสองเดือนโดยสิ้นสุดภายในเดือน 26 มิถุนายน 63 แต่นางบุญทิน หาญประสพ ผู้เป็นพี่ไม่ยอมรอคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ กลับเอารั้วลวดหนามมาปิดกั้นทางเข้าออกอีก จนนางวิมล เรือง ผู้เป็นน้องทนไม่ได้จึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ตาพระยาเพื่อให้เรียกนางบุญทิน  เพื่อเอารั้วลวดหนามออกก่อนจนกว่าจะสิ้นสุดคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

Facebook Comments Box