ช่วย 4 กลุ่ม เป้าหมายที่เดือดร้อน

สถานการณ์ปัจจุบัน ทำใหเศรษฐกิจหยุดชะงักประชาชนเดือดร้อนกันถ้วนหน้า ทางหน่วยงานต่างก็เร่งหามาตรการแนวทาง มาช่วยเหลือ ประชาชนกันอย่างเต็มที่

จากกรณีที่มีข่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

จะมีการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 ด้วยจำนวนเงิน 2,000 บาททุกคน

จนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 จากการรายงานของข่าวสด

ซึ่งนางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังค ม และความมั่นคงของมนุ ษย์ (พม.) และโฆษกกระทรวง พม.

ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์

ในการ แจกเงินเยียวยา รายละ 2,000 บาท

โดยชี้แจงชัดเจนว่าจะให้เพียงแค่กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก คนพิการ คนชรา และ ผู้เดือดร้อนจากโควิด 19

สำหรับการตรวจสอบ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ (พม.)

จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบ และประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคร าะห์ว่า

มีความเดือดร้อนอย่างไร และความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด

ต้องวิเคราะห์ เป็นรายกรณีตามขั้นตอน โดยผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา

จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และระเบียบรับเงินสงเคราะห์ เช่น ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือกรณี ฉุกเฉิน เป็นต้น

การจ่ายเงินเยียวยา ของ พม. จะให้แค่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวเท่านั้น

ไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดในภาพรวมของประเทศ

ส่วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 แต่ยัง ตกหล่น

ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ทางกระทรวง พม. สำนักนายกรัฐมนตรี

และกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน และทุกกลุ่มเป้าหมาย

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

และจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกัน เพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมมากที่สุด

ขอบคุณข้อมูล : ข่าวสด , สำนักข่าว INN

Facebook Comments Box