‘โรงสีใจบุญ’ แจกข้าวสารให้กับคนต กงาน ย ากจน คนละ 10 กิโลรัม

หจก.โรงสีฮ้อนำผลวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ถ.ปทุม-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโตก จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นของตระกูล”ฮ้อแสงชัย” ได้เปิดโรงสีเพื่อแจกจ่ายข้าวสารให้กับประชาชนที่ทะยอยกันเข้ามาขอรับข้าวสารกันเป็นระยะ โดยข้าวสารที่แจกให้กับประชาชนนั้น บรรจุถุงละ 10 กิโลกรัม

นางประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ร ะบ าด ทำให้พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่ อ.สามโคก และอื่นๆ ทั่วประเทศ กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยเฉพาะอาหารการกิน ที่หลายครอบครัวขัดสน คุณพ่อคือ นายสุภชัย ฮ้อแสงชัย ได้เล็งเห็นถึงความย ากลำบ ากของประชาชน จึงได้สั่งให้ทำการเปิดโรงสี และนำข้าวสาร ออกมาแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างเร่ งด่ วน

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแจ กจ่ายนั้น เราก็มีการป้องกันในระดับหนึ่ง โดยประกาศผ่านไปทางผู้นำชุมชนต่างๆในการให้ประชาชนมารับข้าวสารที่โรงสี คนละ 10 กิโลกรัม มีการจัดระเบียบ เว้นระยะห่าง ตามกฏของความปลอดภั ย และจะให้มารับเป็นชุดๆ ไม่ให้มาออ แออั ด อันอาจจะเกิดการแพร่ร ะบ าด ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเราจึงเข้มงวด และที่สำคัญทุ กคนที่มารับข้าวสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนด้วย

นางประเสริฐศรี กล่าวต่อว่า ในยามที่บ้านเมืองกำลังเดื อดร้อน ประชาชนได้รับความลำบ าก เราคิดว่าเราพอมีกำลัง และสามารถแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้เราก็ต้องแบ่งปันกัน สังคมก็จะสงบสุข ทั้งนี้เราจะดำเนินการแจกจ่ายข้าวสารต่อไป โดยวันนี้ก็มีประชาชนมารับแล้วกว่า 100 คน

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ที่มาhttps://siamrath.co.th/

Facebook Comments Box

Leave a Reply