การปลูกไม้ผลในกระถาง

ประเทศไทย ได้ชื่อว่าเป็นสังคมเกษตรกรรม คนไทยจึงผูกพันในการเกษตรมาเป็นเวลาช้านาน อันเห็นได้จากวิถีชีวิตของคนไทย ที่ยึดถืออาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงปลาเป็นอาหารในครัวเรือน หากเหลือก็ยังได้เผื่อแผ่ไปให้เพื่อนบ้าน ขาย หรือแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตนต้องการ

ผิดกับในปัจจุบันที่จำนวนประชากรในประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่วิถีชีวิตของผู้คนได้เปลี่ยนไป เป็นการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม กอปกับพื้นที่ทางการเกษตรลดน้อยลง กลายเป็นบ้านจัดสรรไปก็มาก ผู้คนใช้ขีวิตอย่างเร่งรีบไปไม่มีเวลาปลุกพืชผักไว้กินเอง จำเป็นต้องซื้อหาแทบทั้งสิ้น ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในผักที่ทำให้เจ็บป่วยได้

จะเป็นเรื่องดีแค่ไหนถ้าพวกเราสามารถปลูกผัก ผลไม้ในภาชนะที่ปลอดภัยจากสารเคมีไว้รับประทานกันในครัวเรือน เป็นการเดินตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีอีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ของการปลูกไม้ผลในภาชนะ
–ใช้พื้นที่น้อย สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
–เจริญเติบโตได้เร็วกว่าปลูกลงดิน ให้ผลผลิตเร็ว
–ง่ายต่อการดูแลรักษา
–ควบคุมคุณภาพ และรสชาติได้ ดีกว่าปลูกลงดิน
–ใช้เป็นไม้ประดับภายในบ้าน
–มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน

ชนิดของไม้ผลที่ปลูกในภาชนะ
ลำไย มะม่วง ลิ้นจี่ ส้ม ส้มโอ มะนาว องุ่น เมล่อน ชมพู่ เชอร์รี่ มะเฟือง ฯลฯ

ภาชนะที่ใช้ปลูก
–วัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น ปีบ กะละมัง ถังน้ำ ตุ่มใส่น้ำ ตุ่มกรองน้ำ หม้อต่างๆ ยางรถยนต์ ฯลฯ
–กระถางพลาสติก กระถางดินเผา กระถางโอ่งมังกรราชบุรี วงบ่อซีเมนต์ ฯลฯ

ซึ่งแน่นอนว่าคนไทยนั้นมักจะมีสายเลือดเกษตรอยู่ในตัวไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็อยากจะมีสวนเกษตรเป็นของตัวเองโดยในวันนี้ทางทีมงานนั้นก็จะมีสิ่งดีๆมานำเสนอด้วยเช่นกันซึ่งนั้นก็เป็นการปลูกผลไม้ในภาชนะซึ่งจะไม่ว่าจะเป็นการปลูกในกระถางหรือแข่งต่างๆโดยสิ่งที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก อาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว

หลังจากที่ได้มีการวิจัยและศึกษาได้มาก็ได้มีการพบว่าไม้ผลเมืองร้อนนะสามารถปลูกในภาชนะได้อย่างรักหลายชนิดหรือจะเป็นไม้ผลกระถางหรือปลูกในเข่งก็ได้ ซึ่งแน่นอนว่าก็มีคนสนใจไม่น้อยใช่ไหมล่ะคะในการปลูกผลไม้ในกระถางเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยในการปลูกอีกครั้งในปัจจุบันนั้นสังคมและเศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากคนที่อาศัยอยู่ในเมืองค่อนข้างดีมีพื้นที่จำกัดจึงทำให้ยากต่อการปลูกไม้ผลต่างๆ

จึงทำให้อาจารย์ รัฐพล ได้ศึกษาในการปลูกไม้ผลในภาชนะขึ้นก็มีการค้นพบว่ามันสามารถปลูกได้ดีและสามารถควบคุมการดูแลได้ดีกว่าการปลูกแบบทั่วไปอีกด้วยเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่อยากจะปลูกไว้ที่บ้านซึ่งหากใครจะทำในกรณีการค้าก็สามารถทำได้แต่อาจจะไม่ได้ผลผลิตมากเท่ากับการปลูกลงดินซึ่งอาจารย์ก็มีข้อดีและข้อเสียมาฝากด้วยเช่นกัน

ข้อดี ของการปลูกไม้ผลในภาชนะ
-ปลูกได้ในพื้นที่จำกัด
-สามารถปลูกได้กับผลไม้หลากหลายชนิด
-ไม่มีปัญหาเรื่อสภาพดินที่ใช้ปลูก
-สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
-ควบคุมปริมาณน้ำและธาตุอาหารได้สะดวก
-ออกดอกเร็วและง่ายกว่าการปลูกลงดิน
-ขนาดทรงพุ่มเล็กทำให้ดูแลได้สะดวก

ข้อด้อย ของการปลูกไม้ผลในภาชนะ
-ให้ผลผลิตต่อต้นน้อย
-ต้องมีการเปลี่ยนวัสดุปลูกเป็นระยะ ๆ
-ต้องให้น้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ
-ไม้ผลบางชนิดไม่เหมาะที่จะนำมาปลูก เช่น กล้วย ขนุน ทุเรียน มะพร้าว ขนุน เป็นต้น
-มีการลงทุนค่อนข้างสูงในระยะแรก

Facebook Comments Box

Leave a Reply