รถพลังงานจากถ่านฟืน

อาจารย์และนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทดลองนำพลังงานจากถ่านฟืนไปใช้ขับเคลื่อนรถสามล้อเครื่อง ภายใต้ชื่อ รถพลังงานจากถ่านฝืน สามารถแล่นได้ อนาคตหวังพัฒนาให้เกษตรกรและประชาชนได้ใช้พลังงานทางเลือกใหม่ที่หาง่ายในท้องถิ่น ลดต้นทุนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซที่มีราคาสูงขึ้นทุกวัน

ที่ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย นายสิทธิไชย สิงห์มหาไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิเลคทรอนิกส์ กล่าวว่า จากสภาพปัญหาในปัจจุบัน น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ มีที่ราคาสูงขึ้นหรืออาจจะหมดไปในอนาคต จึงมีแนวคิดที่จะหาพลังงานทดแทนที่หาง่ายในท้องถิ่น

แม้ว่าจะมีผู้คิดค้นนำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์หรือก๊าซจากการเผาไหม้วัสดุต่าง ๆ มาเป็นพลังงานทดแทน ตนและนักศึกษาสาขาวิชาอิเลคทรอนิกส์ พร้อมด้วยวิศวกรอิสระชาวต่างชาติ จึงได้ร่วมกันคิดค้นทดลองนำเอาถ่านฟืนที่ใช้หุงต้มในชีวิตประจำวันมาสร้างนวัตกรรมใหม่ ด้วยการเปลี่ยนคาร์บอนเป็นพลังงาน

โดยการนำถ่านไม้ไปย่อยให้ได้ขนาดประมาณ 1 ซม. แล้วนำไปบรรจุลงถังก๊าซหุงต้มขนาด 15 กก. ซึ่งได้ดัดแปลงเป็นเตาปฏิกรณ์ ที่นำไปติดตั้งแทนถังน้ำมันเชื้อเพลิงของรถสามล้อเครื่อง จำนวน 5 กก. เป็นระบบแก๊สซิไฟเออร์โดยใช้ถ่านฟืนเป็นเชื้อเพลิง

โดยได้ทดสอบกับเครื่องยนต์สามารถขับเคลื่อนได้ปกติ ซึ่งเชื้อเพลิงถ่านไม้ จำนวน 1 กก. จะสามารถวิ่งได้ ประมาณ 25-30 กิโลเมตร ถ่านไม้ 2 กก. ราคาประมาณ 10 บาท เทียบเท่ากับใช้น้ำมันเบนซิน 1 ลิตร ถ่านฝืนไม่เพียงนำไปใช้ในการประกอบอาหารเท่านั้น แต่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งผลการทดลองใช้กับรถสามล้อสามารถวิ่งได้ตามปกติ

ซึ่งทางอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จะได้พัฒนาระบบแก๊สซิไฟเออร์ ซึ่งใช้ถ่านฟืนเป็นเชื้อเพลิงต่อไป อนาคต หวังให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในอนาคต.

Facebook Comments Box

Leave a Reply