อาชีพนี้น่าสนใจ “ช่างเชื่อมใต้น้ำ” ค่าจ้างแพง 4,500 บาท/ชั่วโมง

อาชีพนี้น่าสนใจ “ช่างเชื่อมใต้น้ำ” ค่าจ้างแพง 4,500 บาท/ชั่วโมง กระทรวงแรงงานเปิดอบรม “ช่างเชื่อมใต้น้ำ” ลงทุน 1.5 หมื่นบาทเพื่ออบรม แต่ค่าจ้างสุดแพงชั่วโมงละ 4,500 บาท แถมรัฐการันตีฝึกจบไม่ตกงาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การปฏิบัติงานเชื่อมและตัดโลหะ มีการจ้างงานหลายลักษณะ ทั้งการทำงานบนฝั่ง นอกชายฝั่งหรือแม้แต่ใต้น้ำโดยอัตราค่าจ้างจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถในการเชื่อมและตัดโลหะ บางบริษัทจ้างเชื่อมใต้น้ำเป็นรายชั่วโมงสูงถึงชั่วโมงละ 4,500 บาท

อัตราจ้างรายวันตั้งแต่ 3,200-10,000 บาท ขึ้นกับลักษณะงาน นอกจากนี้การพัฒนาและขยายตัวด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล ทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเลียม อู่ต่อเรือ งานซ่อมบำรุง แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและท่อส่งต่างๆ จำนวนมาก ส่งผลให้เกิดสภาวะขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา (สพร.12 สงขลา) เป็นหน่วยงานของ กพร. ที่สามารถจัดฝึกอบรมช่างเชื่อมใต้น้ำได้ เนื่องจากการฝึกเชื่อมใต้น้ำต้องมีห้องจำลองการฝึกใต้น้ำ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกใต้น้ำ เช่น ชุดดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด และเครื่องมือเชื่อมใต้น้ำ เป็นต้น

โดยจะจัดฝึกอบรมเมื่อแรงงานและสถานประกอบกิจการแจ้งความประสงค์เข้าฝึกไม่น้อยกว่า 10 คน จึงจะเปิด 1 รุ่น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่อนข้างสูง และในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดฝึกอบรมการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า เป็นรุ่นแรก ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าอบรม 16 คน

ประกอบด้วย วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ว่างงาน ผู้สนใจทั่วไป ผู้รับเหมาอิสระ และแรงงานในสถานประกอบกิจการ เช่น พนักงานบริษัท ทีเอ็นจี อินดัสทรี (สยาม) จ.นนทบุรี บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท เอวีย์ (ประเทศไทย) จ.สงขลา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิคหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท

ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานงานเชื่อม และส่วนใหญ่ทำงานด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเชื่อมและตัดใต้น้ำ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม การรื้อถอนสิ่งกีดขวางใต้น้ำ เปลี่ยนอุปกรณ์ใต้น้ำ งานดังกล่าวจะมีในอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม แท่งขุดเจาะน้ำมัน/แก๊สในทะเล ท่าเรือ เรือขนส่งสินค้า เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ หรือรับงานกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

ซึ่งการฝึกอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ การตรวจเช็ก การถอด-ประกอบอุปกรณ์ ความปลอดภัยและสุขภาพของนักดำน้ำ การใช้อากาศสำรอง กระบวนการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำ และการเชื่อมในแต่ละแบบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเชื่อมใต้น้ำและตัดโลหะใต้น้ำอย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ หลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การเชื่อมและการตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า ระดับ 1 อีกด้วย

สถานประกอบกิจการหรือแรงงานที่มีพื้นฐานดังกล่าวต้องการยกระดับทักษะฝีมือในงานเชื่อมใต้น้ำ หรือนำความรู้ไปสมัครเข้าทำงานเป็นช่างเชื่อมใต้น้ำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สพร.12 สงขลา 0 7433 6052 หรือนายอุดมพร แก้วสด ผู้ประสานงานหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035

ขอบคุณที่มา:www.thaiquote.org

Facebook Comments Box

Leave a Reply