ปลูกอ้อยคั้นน้ำข ายหน้าร้อน ข ายดี โตไม่ทันข าย

จังหวัดกำแพงเพชร ถือได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีการปลูกอ้อยมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีความเชี่ยวชาญในการปลูกอ้อย ทำให้อ้อย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร อีกชนิดหนึ่ง ในขณะที่ เกษตรกรหลายราย เริ่มมีความสนใจในการปลูกอ้อยอินทรีย์กันมากขึ้น เนื่องจาก เป็นที่ต้องการของตลาดของคนรักสุขภาพ และได้รับผลตอบรับจากลูกค้ากลุ่มคนรักสุขภาพเป็นอย่างดี

เช่นเดียวกับ นางสาว นัยน์ภัค นาคชูแก้ว หรือน้อง (ฝน) อายุ 34 ปี และ นายวีระวุธ โฉมนาค หรือ (วุฒิ) อายุ 36 ปี ชาวตำบลคณฑี อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ที่ผันตัว จากการทำงานประจำในเมืองหลวง กลับมายึดอาชีพคั้นน้ำอ้อยอินทรีย์จำหน่าย ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งในช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อน ทำให้น้ำอ้อยคั้นสด ข ายดิบ – ข ายดี มีลูกค้าทั้งขาประจำและลูกค้าทั่วไปแวะเวียนมาอุดหนุนกันไม่ข าดสาย

นางสาวนัยน์ภัค หรือน้องฝน กล่าวว่า ตนได้รับคำแนะนำจาก คุณมาติกา ศรีวรรณะ เกษตรกรผู้ผลิตอ้อยอินทรีย์เป็นเจ้าแรกๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร ในชื่อ แบรนด์ ว่า “มาติกา” ได้ชักชวนให้ตน ปลูกอ้อยอินทรีย์คั้นน้ำข าย หลังจากที่ได้มาศึกษาดูงาน ก็เกิดความสนใจการทำเกษตรอินทรีย์ จึงตั ดสินใจลาออกจากงานประจำ ที่กรุงเทพฯ และพาแฟนย้ายกลับมาอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดกำแพงเพชร

เริ่มแบ่งพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ปลูกอ้อยอินทรีย์ และเริ่มออกบูธคั่นน้ำอ้อยอินทรีย์ข าย จนเป็นที่รู้จักของคนกำแพงเพชร น้ำอ้อยอินทรีย์ของตนนั้น จะมีรสชาดหวานกลมกล่อม ไม่บาดคอ และ มีกลิ่นหอมมาก เมื่อทานคู่น้ำแข็ง ก็จะหวานหอมชื่นใจและดีต่อสุขภาพ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดคนรักสุขภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งตนจะคั้นน้ำอ้อยสดๆ แก้วต่อแก้ว ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค วันหนึ่งๆ จะคั้นได้ประมาณ 200 แก้ว ร ายได้ต่อวันประมาณ 5,000 – 10,000 บ าท

ในขณะเดียวกัน เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอินทรีย์ก็ “แฮปปี้” คุณลุง สุรพล วิเศษสุด วัย 63 ปี ชาวตำบล ป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ตนปลูกอ้อยอินทรีย์ เพื่อส่งให้กับผู้คั้นน้ำอ้อยข าย ดีกว่าการปลูกอ้อยส่งโรงงาน เนื่องจากใช้พื้นที่ทำเพียง 1 ไร่ ทำให้ไม่ต้องเหนื่อยมากเหมือนเมื่อก่อน แม้ต้องใส่ใจรายละเอียดมากขึ้น แต่ก็มีร ายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยตนจะตัดอ้อยส่งข ายตามออเดอร์ประมาณ 500 กิโลกรัม /อาทิตย์ คิดราคากิโลกรัมละ 10 บาท ร ายได้ประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท /อาทิตย์ ส่วนเทคนิคที่ทำให้อ้อยหวานหอมชื่นใจนั้น นอกจากจะต้องเป็นอ้อยพันธุ์ดีแล้ว ต้องอาศัยการให้ปุ๋ยอินทรีย์และการดูแลเอาใจใส่เรื่องแมลง ซึ่งการปลูกครั้งหนึ่งๆ จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานถึง 10 ปี ส่วนปัญหาตอนนี้คือ ผลิตอ้อยไม่ทันส่งข าย นั่นเองค่ะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้” “พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข” มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ “อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

Facebook Comments Box

Leave a Reply