เกษตรสวนกระแส ไร่อรหันต์ 1 ไร่ ได้เกินแสน มีให้กิน+เก็บข ายทั้งปี

หลายคนคงคุ้นหูกับคำว่า “1 ไร่ ได้ 1 แสน” ด้วยการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน…แต่หลายคนไม่รู้จะเริ่มต้นวางแผนการบริหารจัดการอย่างไรวันนี้มีอีกเรื่องราวดีๆจากปราชญ์ชาวบ้าน เมืองย่าโม…พื้นที่ 1 ไร่ มีให้เก็บกิน แถมเหลือก็ข ายได้ทั้งปี

 “นำทฤษฎีเกษตรผสมผสานมาประยุกต์ใช้เป็นสูตรของตัวเอง ปลูกพืชหลายอย่าง ทั้งไม้ยืนต้น ผักสวนครัว สลับกับไม้แปลกหายาก พืชผักสวนครัวก็จะเป็นไม้ที่ข ายได้รายวันรายสัปดาห์ ไม้ยืนต้นให้ผลตามฤดูกาล ส่วนไม้แปลกหายากก็ได้ผลผลิตทั้งลูกผลและกิ่งพันธุ์ เลี้ยงสัตว์ รวมถึงแปรรูปผลผลิต ทำให้มีรายได้พอเลี้ยงตัวตลอดปี”

คุณปา ไชยปัญหา เจ้าของ “ไร่อรหันต์” บ.กุดปลาเข็ง ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา บอกถึงที่มาของการปลูกพืชตาม แนวทางประยุกต์…พื้นที่ 1 ไร่ แบ่งออกเป็น 4 แปลง A, B, C, D อย่างละ 1 งาน

ใจกลางพื้นที่สร้างบ่อน้ำซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร สูง 80 ซม. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงปลา… ในน้ำมีขี้ปลา เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ไปในตัว

เส้นทางเดินไปยังแปลงทั้ง 4 ทิศ ทำทางเดินขนาด 1.5 เมตร…ริมทางเดินทำค้างให้ดีปลี ถั่วพู หม่อน ถั่วดาวอินคา เสาวรส ฟักแฟง น้ำเต้า บวบ ถั่วต่างๆได้เกาะเกี่ยวเป็นอุโมงค์

แปลง A ปลูก ปลูกฝรั่งคละสายพันธุ์ อาทิ ฝรั่งแตงโม แดงทับทิมสยาม สุ่ยมี่ หวานพิรุณ ระยะ 3×3 เมตร ให้ผลผลิตตามฤดูกาล พร้อมกับข ายกิ่งตอนแปลง B ปลูกไม้ที่ชอบกิน มะม่วง มะยงชิด ไม้แปลกหายาก สะเดาดำ ไผ่หวาน มะนาวหวาน ชะอมไร้หนาม ระยะ 3×3 เมตร ข ายได้ทั้งผลตามฤดูกาล และกิ่งพันธุ์เช่นเดียวกัน

แปลง C เลี้ยงสัตว์ ปลาดุก ปลาหมอยักษ์ กบ หนูนา ในบ่อซีเมนต์ และกระชังบก พร้อมกับเลี้ยงไก่ไข่ ไก่ดำ ไก่บ้าน แบบปล่อยอิสระ แซมด้วยจิ้งหรีด และบ่อไส้เดือน รอบๆแปลงปลูกกล้วยไม้พันธุ์แปลกหายาก ล้อมรอบด้วยต้นไผ่ เพื่อให้ได้ทั้งหน่อไม้และเป็นร่มเงาให้กล้วยไม้ไปในตัว

แปลง D ปลูกผักสวนครัว ยกแปลงยาว 8 เมตร 20 แปลง ปลูกผักสวนครัว พริก ผักกาด ผักสลัด หอม ผักชี มะกรูด มะนาว มะเขือ เป็นรายได้ประจำวันและสัปดาห์

วิธีการนี้ ปา บอกว่า ปีแรกจะมีรายได้จากข ายผัก กบ ปลา หนูนา ประมาณ 10,000-15,000 บาท เพราะต้นไม้ต่างๆยังไม่โต ปีที่สองผลไม้บางชนิดเริ่มให้ผล รายได้จะเพิ่มเป็น 20,000-30,000 บาท หรืออาจมากกว่านั้นหากมีไม้แปลกให้ได้ข ายกิ่งพันธุ์

ปีที่สามไปแล้ว ไม้ยืนต้นหลายชนิดเริ่มให้ผลผลิตจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 70,000-200,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขยัน…นี่แหละมีกิน มีใช้ แถมข ายได้ทั้งปีคุณปาบอกว่าการทำเกษตรไม่ได้ ยากก่อนอื่นต้องมี 3 สิ่งนี้ อุดมการณ์ในการทำการเกษตร ต้องเชื่อมั่นในเกษตร เชื่อว่ามันทำได้ เชื่อว่าทำแล้วไม่จน มีวิชาการ คือมีความรู้ในสิ่งที่ปลูก ในสิ่งที่ทำ และมีประสบการณ์ แบบนี้รอดแน่นอน

Facebook Comments Box

Leave a Reply