รู้ไว้!!! รถหายระหว่างเช่าซื้อ คนซื้อไม่ต้องผ่อนต่อ (รายละเอียด)

ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ข้อกฎหมายให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัววันที่ 8 มกราคม 2561 ถึงกรณีหากเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์แล้วรถเกิดหายโดยพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ความผิดของเราผู้ซื้อนั้นไม่ต้องผ่อนต่อ

รถหายระหว่างเช่าซื้อคนซื้อไม่ต้องผ่อนต่อ

การเช่าซื้อรถ เป็นสัญญาเช่าชนิดหนึ่ง ซึ่งในกรณีสูญหายไปเพราะถูกโจรกรรม และมิใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ #สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไปตามกฎหมาย ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567

มาตรา ๕๖๗  ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปทั้งหมดไซร้ ท่านว่าสัญญาเช่าก็ย่อมระงับไปด้วย

แม้ว่า ผู้ให้เช่าซื้อจะ มีข้อตกลงในสัญญาว่า แม้รถหาย ผู้เช่าซื้อก็ยังต้องรับผิด ก็เป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อกฎหมาย และ ประกอบ ข้อบังคับคณะกรรมการควบคุมสัญญา ของ สคบ. ว่าข้อตกลงดังกล่าว เป็นโมฆะ

แต่สัญญาเช่าซื้อจะระงับ และไม่ต้องรับผิดชอบในการผ่อนต่อ ก็ต่อเมื่อ

1. การสูญหายของรถนั้น มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เช่าซื้อ

2. ผู้เช่าซื้อได้มีการแจ้งความไว้

3.ผู้เช่าซื้อได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าซื้อทราบด้วย

คดีต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง ที่กรณีรถหาย และผู้เช่าซื้อ ได้ทำตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น

ต่อมา ไฟแนนซ์ขายหนี้ให้บริษัทอื่นไป ผู้รับโอนหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง จึงนำคดีมาฟ้อง ให้ผู้ซื้อและคนค้ำรับผิด รวมเป็นเงินหลายบาท

สุดท้าย ศาลพิพากษาให้คนซื้อและคนค้ำรับผิดชดใช้เงินค่าขาดประโยชน์เพียง 1,000 บาท เท่านั้น

คดีนี้ จำเลยทั้งสองสู้คดี โดยไม่มีทนายความนะครับ

#แชร์ต่อๆไปให้ได้ความรู้ครับ

ขอขอบคุณ เกิดผล แก้วเกิด

Facebook Comments Box

Leave a Reply