ผักออร์แกนิก vs ผักไฮโดรโปนิกส์

หลายคนยังเข้าใจผิดระหว่าง ผักออร์แกนิก กับ ผักไฮโดรโปนิกส์จากที่เห็นตามร้านที่ขายผักไฮโดรฯส่วนใหญ่ จะบอกว่าเป็นผักปลอดสารพิษ

ผักไฮโดรโปนิกส์ คือ การปลูกโดยใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักและใช้สารอาหารสำหรับพืชที่สร้างขึ้นมาด้วยสารสกัดทางเคมี ซึ่งสารอาหารนี้สกัดจากสารเคมี คือ ปุ๋ยเคมีนั่นเอง

ผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง เพราะกระบวนการปลูกใช้สารสกัดทางเคมีทำให้เจริญเติบโตดีอยู่แล้ว และมีการปลูกในโรงเรือนแบบปิด จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลง ผักไฮโดรฯ นั้น ปลูกง่าย

ส่วนผักออร์แกนิก คือ ผลผลิตที่ได้มาจากการเจริญเติบโตตามธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ดินที่ใช้เพาะปลูกต้องทำให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า 3 ปี ผักก็จะปลูกบนดินบ้านๆ หรือดินที่ทำขึ้นเอง และปลอดสารเคมี

ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการปลูกเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบ Back to Nature ธรรมชาติล้วนๆ 100% ส่วนประกอบทุกอย่างนั้นจึงบริสุทธิ์ผุดผ่อง

เพราะอย่างนี้ผักออร์แกนิกถึงแพงกว่าผักทั่วไป เพราะใช้เวลานานและต้องมีเวลาดูแลอย่างจริงจังแต่ราคาระหว่างผักออร์แกนิกกับผักไฮโดรฯนั้น ไม่ต่างกันมาก ซึ่งราคาของผักออร์แกนิกจะสูงกว่านิดหน่อยเท่านั้น

รู้อย่างนี้แล้วก็เลือก………เลือกในสิ่งดีต่อตัวเรา……..เลือกแล้ว ต้องดีที่สุด แล้วส่งต่อสิ่งดีดีนั้นให้กับคนอื่น

Facebook Comments Box

Leave a Reply