วิธีทำให้ที่ดินต าบ อ ดมีค่าอีกครั้ง

สำหรับที่ดินต าบ อ ดนั้นราคาจะไม่ค่อยสูงนักแถมยังข ายย ากอีกด้วย ก่อนที่ใครจะซื้อที่ดินแปลงไหนอย่าลืมดูให้ดีเสียก่อนว่าเป็นที่ดินต าบ อ ดหรือไม่ มีทางเข้าออกไหม ถ้าไม่มีก็เหมือนซื้อไปแล้วโดนปิดหมดเลย แต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียเพราะว่าเราสามารถทำเรื่องขอทางเข้า – ออก ให้กับที่ดินต า บ อ ดได้ โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ได้เลย

ตามหลักกฎหมายนั้น ที่ดินต าบ อ ด สามารถทำเรื่องขอ “ทางจำเป็น” ได้ซึ่งขอกับที่ดินข้าง ๆ ที่ดินที่รายรอบอยู่ แต่มันก็มีข้อจำกัดบ้างเล็กน้อยแต่ยังไงมันก็มีวิธี ทำอย่างไรเริ่มเลย

1 ที่ดินไม่มีทางออกสู่สาธารณะ สามารถขอทำทางผ่านจากที่ดินล้อมรอบ เพื่อที่จะเชื่อมกับทางสาธารณะได้

2 เป็นการขอทางจำเป็นเพื่อขอผ่านไปสู่ทางสาธารณะเท่านั้น โดยจะต้องคำนึงถึงที่ดินล้อมรอบด้วยว่าเขาเสียหายอะไรไหม โดยจะต้องให้เขาเสียหายน้อยที่สุด

3 หากที่ดินต าบ อ ดมีทางออกสู่สาธารณะแต่ว่าต้องข้ามสระ คลอง บึงหนอง ก็สามารถขอสร้างทางจำเป็นได้อีก

4 ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินต า บ อ ดจะต้องมีค่าตอบแทนให้กับเจ้าของที่ดินที่ให้ทางผ่าน โดยอาจจะจ่ายเป็นรายเดือน รายปี ตามแต่จะตกลงได้เอง

5 หากเจ้าของที่ดินไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้รถอาจจะขอทางจำเป็นสำหรับการเดินเข้าออกก็พอแล้ว แต่ถ้าต้องใช้รถก็ควรขอเส้นทางสำหรับรถยนต์ผ่านเข้าไปได้ และมากสุดไม่เกิน 8 เมตร

สำหรับที่ดินต าบ อ ดนั้นราคาจะไม่ค่อยสูงนักแถมยังข ายย ากอีกด้วย ก่อนที่ใครจะซื้อที่ดินแปลงไหนอย่าลืมดูให้ดีเสียก่อนว่าเป็นที่ดินต าบ อ ดหรือไม่ มีทางเข้าออกไหม ถ้าไม่มีก็เหมือนซื้อไปแล้วโดนปิดหมดเลย แต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียเพราะว่าเราสามารถทำเรื่องขอทางเข้า – ออก ให้กับที่ดินต าบ อ ดได้ โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ได้เลย

สำหรับคนที่มีที่ดินต า บ อ ดอย่าลืมศึกษากฎหมายดีๆ เพราะถ้าหากขอทางจำเป็นกับเจ้าของที่ดินโดยรอบแล้วเขาไม่ยอมให้ก็อาศัย กฎหมายช่วย ศาลช่วยเพราะยังไงมันก็ต้องมีทางเข้าออกสักทาง แต่ก็อย่าลืมเตรียมเงินค่าทดแทนเอาไว้ด้วยนะ เนื่องจากเราจำเป็นจะต้องผ่านที่ดินของคนอื่นเขานั่นเอง

Facebook Comments Box

Leave a Reply