7 สูตรกำจั ดเพลี้ยแป้งและแมลงต่างๆ แบบธรรมชาติ ไร้สารเคมี

การกำจั ดเพลี้ยแป้ง เพราะคนที่ปลูกไม้กระถางหรือผักสวนครัวมักถูกเพลี้ยแป้งเข้ามารบกวนการใช้สารเคมีกำจัดเพลี้ยแป้ง เป็นแมลงที่คอยดูดกินน้ำเลี้ยงตามต้นไม้ ยอดใบอ่อนหรือใต้พุ่มใบ โดยอาศัยมดคอยคาบเพลี้ยไปวางตามยอดไม้ แล้วคอยกินน้ำหวานที่เพลี้ยถ่ายออกมาวิธีการกำจั ดคือ

กำจั ดที่ต้นตอ คือนั้นก็คือ มด ออกไปเสี ยก่อนเพลี้ยแป้งเคลื่อนไหวช้ามาก มดต้องคาบไปวางตามยอดไม้ แล้วคอยกินน้ำหวานที่เพลี้ยถ่ายออกมาเหมือนเราเลี้ยงวัวนม ถ้ากำจัดมด ได้ทำให้เพลี้ยหมดรถเดินทางเคลื่อนย้ายระบ าดได้ย าก เพราะมดกับเพลี้ยเป็นสัตว์ที่พึ่งพาอาศัยกันตัดส่วนที่มีเพลี้ยแป้งออกไปทิ้ ง

ใช้น้ำส้มสายชู 1 ฝา ผสมกับน้ำเปล่า 2-3 ลิตร พอให้เจือจาง นำไปผสมกับน้ำยาล้างจานอีกเล็กน้อย แล้วฉีดพ่นที่ตัวเพลี้ย ไม่นานเพลี้ยจะห ายไปใช้พริก จะสดจะแห้งก็ได้ เอาเผ็ดๆ สักช้อน-2ช้อนกาแฟน้ำยาล้างจาน แบบที่ไม่มีสารฟอก 1 ช้อนกาแฟ กระเทียมสด 1 หัวใหญ่หัวหอมสด 1 พอๆ กับกระเทียมปั่น

เติมน้ำให้ปั่นให้ทั่วได้เติมน้ำเกือบเต็มขวดน้ำอัดลม 2 ลิตร เอาของที่ปั่นแล้วเทลงไป หมักทิ้งไว้ 1 คืนกรอง แล้วเอาไปใช้กับสเปรย์ได้เลยระวัง พวกผักใบอ่อน เช่น ผักกาด อาจจะไหม้

วิธีการนี้ได้มาจาก รักบ้านเกิด ดอทคอม
สูตรที่ 1 : นำเอาเนื้อในผลแก่จัดของน้ำเต้าจำนวน 1 กิโลกรัมคั้นเอาเฉพาะน้ำกรองด้วยตาข่ายเขียวและผ้าขาวบางจากนั้นนำไปผสมกับ น้ำเปล่าจำนวน 5 ลิตร นำไปใช้งานในอัตราส่วน 1 ลิตรผสมกับน้ำเปล่า 200 ลิตรทำการฉีดพ่นเพื่อกำจัดราดำและเพลี้ยในถั่วฝักยาว

สูตรที่ 2 : นำน้ำผงซักฟอกที่ใช้ซักผ้า(น้ำแรก)จำนวน 10 ลิตรผสมกับน้ำเปล่า 200 ลิตรนำไปฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศเย็น1-2 ครั้งสามารถกำจั ดเพลี้ยแป้งได้

สูตร ที่ 3 : ใช้น้ำผงซักฟอกจำนวน 100 ซี.ซี.ผสมกับน้ำเปล่า 200 ลิตรแล้วนำไปผสมกับน้ำของน้ำเต้าที่กรองแล้วจำนวน 1 ลิตร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจั ดศั ต รูพืชได้ดี

สูตร ที่ 4 วิธีจากลุงเบิ้มฟาร์ม สิ่งที่ต้องเตรียม ก็มีแป้งข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวละเอียด 2 ถ้วย + น้ำ 5-10 ลิตร ฉีดพ่นใส่ต้นพืชบริเวณที่ เพลี้ยอ่อน ไร กำลังระบ าด ตอนเช้า แสงแดดเริ่มส่อง พอถึงตอนกลางวันขอให้มีแสงแดดจัด

เมื่อแดดร้อนขึ้นน้ำในแป้งแห้งเหลือแต่แป้งคลุมตัวเพลี้ยอ่อนและไร ทำให้ห ายใจไม่ออกและแป้งร้อนขึ้นจนเพลี้ยอ่อนแลไรต า ย การใช้แป้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงของพืชนะครับ

สูตร ที่ 5 สูตรคุณบุญล้อม เฉิดไธสงค์ เกษรตกร บ้านห้วยค้อ ต.หนองแวงนาเป้า อ.พล จ.ขอนแก่นส่วนผสม และวัสดุอุปกรณ์
1ใบมะละกอสด 5 ก.ก.
2 ย าฉุน 2 ขีด
3 น้ำหมัก EM สูตรสมุนไพร 1 ช้อนโต๊ะ
4 น้ำเปล่า 5 ลิตร
5 ถุงมือแพทย์

วิธีการทำ
นำเอาใบมะละกอสด มาข ยี้คั้ นเอาแต่น้ำ ผสมยาฉุนขยี้และกรองเอาแต่น้ำ ผสมน้ำหมัก EM สูตรสมุนไพร 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากัน

วิธีการนำไปใช้
นำ เอาน้ำสกั ดหยอดน้ำมันพืชลงไป 1 ช้อนชา นำไปฉีดพ่นทางใบ โดยไม่ต้องผสมน้ำอีก บริเวณเกิดการระบ าดของเพลี้ยที่เกิดจากพืชทุกชนิด อาทิ พริก ถั่วฝักยาว มะเขือ แตงกวา เป็นต้น สรรพคุณสามารถกำจั ดเพลี้ยแป้ง เพลี้ยดำ แมลงหวี่ แมลงวันทองได้

สูตร ที่ 6 สูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง หนอนชอนใบ และแมลงอื่นๆส่วนประกอบ
1 เหล้าขาว 2 ขวด
2 น้ำส้มสายชู5% 1 ลิตร
3 สารอีเอ็ม 1 ลิตร
4 กากน้ำตาล 1 ลิตร
5 น้ำสะอาด 10 ลิตร

วิธีทำ
นำกากน้ำตาลผสมน้ำคนให้เข้ากันใส่เหล้าขาว น้ำส้มสายชู และสารอีเอ็มผสมให้เข้ากัน ปิดฝาภาชนะให้สนิท หมักทิ้งไว้ 10-15 วัน คนส่วนผสมในภาชนะทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิดการนอนก้น เปิดฝาระบายก๊าซหลังจากคน เมื่อครบกำหนดแล้วจึงนำไปฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลง และป้องกันโรคพืชบางชนิด เช่น ใบหงิกและใบด่าง

วิธีใช้
ใช้ 1-5 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำสะอาด 5-10 ลิตร
ฉีดพ่นให้ชุ่มและทั่วถึงทั้งนอกและในพุ่ม
ใช้กับพืชผักทุก 3 วัน สลับกับพ่นปุ๋ยน้ำ
พืชไร่ พืชสวน พ่นทุก 3-7 วัน สลับกับการพ่นปุ๋ยน้ำ
ผสมกับกากน้ำตาล หรือนมสด ฯลฯ เพื่อเป็นสารจับใบ

สูตร ที่ 7 สูตรป้องกันกำจัดหนอนหลอดหอม หนอนชอนใบ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยในผลไม้ (สูตรเข้มข้น) ส่วนประกอบ
1 เหล้าขาว 2 แก้ว
2 น้ำส้มสายชู5% 1 แก้ว
3 สารอีเอ็ม 1 แก้ว
4 กากน้ำตาล 1 แก้ว

วิธีทำ นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในภาชนะคนให้เข้ากันและปิดฝาให้สนิท หมักทิ้ งไว้ 1 วัน แล้วนำไปฉีดพ่น

วิธีใช้ ใช้ 5-10 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 20 ลิตร

สูตรไล่หอยหรือเพลี้ยไฟป้องกันใบข้าวไหม้ส่วนประกอบ
1 ยอดยูคาลิปตัส 2 กิโลกรัม
2 ยอดสะเดา 20 ยอด หรือ 1 ปี๊บ
3 ข่าแก่ 2 กิโลกรัม
4 บอระเพ็ด 2 กิโลกรัม
5 จุลินทรีย์ 1 แก้ว
6 กากน้ำตาล 1 แก้ว

วิธีทำ นำยอดยูคาลิปตัส ยอดสะเดา ข่าแก่ และบอระเพ็ด แต่ละอย่างแยกกันใส่ปี๊บ ใส่น้ำให้เต็มต้มให้เหลือน้ำอย่างละครึ่งปี๊บทิ้ งไว้ให้เย็น แล้วนำมาเทรวมกันใส่โอ่ง ใส่จุลินทรีย์ลงไป 1 แก้ว กากน้ำตาล 1 แก้ว ปิดฝาให้สนิท ทิ้ งไว้ 3 วัน แล้วกรองเอาแต่น้ำ นำน้ำที่ได้มาใช้

วิธีใช้ ใช้ 0.5 แก้ว ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นราดในไร่หรือนาข้าว

อีก 1 สูตรกับสูตรของทางเว็บรักบ้านเกิดกระเทียม : ใช้ส่วนหัวสดแก่ 1 กก. โขลกละเอียดแช่ในน้ำมันก๊าดหรือแอ ล ก อ ฮ อ ล์พอท่วม (ประมาณ 1 ลิตร) นาน 24 ชม. หรือแช่ในน้ำร้อนจัด 1 ลิตร นาน 24 ชม. เหมือนกัน ได้หัวเชื้ อ อัตราใช้ หัวเชื้ อทั้งหมดผสมน้ำ 60 ลิตร

ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มทุ ก 3-5 วัน ศัตรูพืช ด้วงหมัดผัก ด้วงปีกแข็ง ด้วงงวงกัดใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไส้เดือนฝอย แมลงหวี่ขาว เชื้ อรา(โ ร ค กลิ่นสับปะรด โ ร ค ต้นเน่ าผลเน่ า โ ร คผักเน่ า โ ร คร ากำมะหยี่หรือใบไหม้ โ ร คราน้ำค้าง โ ร ค ร ากเน่ าโคนเน่ า โ ร คเหี่ยว โ ร ค ใบจุด โ ร คใบเน่า) ไ ว รั ส วงแหวนในมะละกอ แบ ค ที เ รี ยต่างๆ

ขมิ้นชัน : ใช้ส่วนหัวแก่ 1 กก. โขลกละเอียดแช่น้ำ 20 ลิตร นาน 24 ชม. ได้หัวเชื้ อ อัตราใช้ หัวเชื้ อ 1-2 ลิตร/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มทุก 3-5 วัน ศัตรูพืช เชื้ อรา(โ ร ค ผลเน่ า โ ร คใบแห้ง) หนอน(หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบกะหล่ำ หนอนแก้ว หนอนใยผัก หนอนเจาะยอด) ด้วงเจาะเมล็ดถั่ว ด้วงงวงข้าวเปลือก มอดข้าวเปลือก ไรแดง

ยาง มะละกอ : ใช้ส่วนใบแก่สดและเปลือกผลแก่ติดยาง 1 กก. บดป่นแช่น้ำ 20 ลิตร นาน 24 ชม. ได้หัวเชื้ อ อัตราใช้ หัวเชื้ อ 30-50 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มทุ ก 3-5 วัน ศั ต รูพืช ราสนิมกาแฟ ราแป้ง เพลี้ยไฟ

น้ำยาฉุนเพื่อฉีดป้องกันและกำจัดแมลง น้ำยางกล้วย + กระทิงแดง 1 ขวด
วิธีทำ
1 รองน้ำยางกล้วยจากการตั ดปลีกล้วยออก
2 นำมาผสมในกระทิงแดงจนเต็มขวด
3 เขย่าขวดแช่ตู้เย็นไว้

การใช้งาน
1 ผสมน้ำยางกล้วยผสมกระทิงแดง 1ฝา ต่อ น้ำ 20 ลิตร
2 ป้องกันมด,แมลงกับเพลี้ยอ่อน

หากคุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถทำได้ นั่นเท่ากับว่าคุณได้ทำสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว

ขอบคุณที่มาและภาพจาก: อาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box