เศรษฐีใจบุญ ควั ก 2 ล้าน แจ กเงินคนชร านับหมื่นคน ทำมาแล้ว 26ปี

เป็นเรื่องที่น่ายินดี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนวานิชวิทยา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีมอบM6Oผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่และใกล้เคียงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

โดยมี ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานคณะกร รมการดอกบัวคู่ จำกัด ร่วมต้อนรับและกล่าวรายงาน  โดยมีผู้สูงอายุจากอำเภอบัวใหญ่และอำเภอใกล้เคียงจำนวนกว่าหนึ่งหมื่นคน เดินทางมารับทุน คนละสามร้อยบ าท  และนอกจากนี้ยังได้แจ  กค่าขนมให้กับน้องๆ ที่ติดตามผู้สูงอายุมาด้วยอีกคนล่ะห้าสิบบ าท

พร้อมกันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังได้จัดให้มีโรงท านแจ กน้ำดื่มและข้าวกล่องบรรย ากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก สำหรับกิจกร รมการแจ กทุนผู้สูงอายุของดอกบัวคู่ จำกัด ได้เริ่มจัดขึ้นเป็นประจำทุ กปีตั้งแต่สมัย ดร.บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ อดีตประธานก ร รมการดอกบัวคู่ได้ริเริ่มจัดโครงการแจ กทุนผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ติดต่อกันทุ กปี

สำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 26 ที่ห่วงใย และเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุในบ้านเกิดและยังเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมทุ กปี และจัดขึ้นทุ กปีโดยได้รับการชื่นชมจากสังคมตลอดมา โดยไม่เพียงแค่มอบทุนเท่านั้น  ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ของดอกบัวคู่ ให้กับผู้สูงอายุอีกคนละหนึ่งห่อ ให้ทุ กคนไว้ใช้ในครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม ทางด้านผู้สูงอายุ ที่ได้มาร่วมงานแจ กทุนเป็นประจำ ต่างพากันชื่นชมความมีน้ำใจงาม  และใจบุญสุนท านของ ดร.สุนันทา ว่าเป็นคนดีที่จิตใจงาม เมื่อทำงานรวยเป็นเศรษฐีแล้วไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอน

การมาแจ กทุนแต่ละครั้งถึงแม้บางคนอาจจะมองว่าน้อยแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีงานส่วนนี้ก็สามารถช่วยทำให้ดำรงชีวิตต่อไปได้  และยังทำให้การค้าข ายในท้องถิ่นพอได้คึ กคั กขึ้นมา ในภาวะเศรษฐกิจซ บเซ าอย่างนี้ ถือว่าเป็นการช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อย

“เราเรียนรู้ที่จะให้คนอื่น ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือมากมาย แต่เพราะเราเรียนรู้ว่า ‘การไม่มี’ เป็นอย่างไร”

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ..คุณได้รับอะไร แต่ขึ้นอยู่กับคุณเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ จะสุขใจที่สุด

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box