คาถาหลวงปู่สรวง บทสวดก่อนนอน ยิ่งสวดยิ่งดี ใครสาธุขอให้ร ว ยมีโชค

หลวงปู่สรวงเป็นพระสงฆ์ผู้มีเชื้อชาติกัมพูชา เมื่อหลวงปู่สรวงเดินทางมาอยู่ในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ก็ต่างมีความเคารพศรัทธาต่อหลวงปู่สรวงและมีการแผ่ขยายศรัทธาต่อหลวงปู่สรวงกว้างขวางมากขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เพราะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิถีชีวิตอยู่อย่างสมถะ สันโดษ เรียบง่าย ชอบอยู่กับธรรมชาติในป่า

ใครอยากดวงดีฟังไว้ นี้เป็นค า ถ าที่หลวงปู่สรวง แห่งวัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบให้กับลูกศิ ษย์ท่าน ส วดก่อนนอน ส วดก่อนวัน เลข ออก หรือใช้ส วดก่อนซื้อรางวัล ตามเวลาที่สะดวก

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

สะหะหวຍยัง

เอหิ อัคคะชายะ

อัคคะชาหิ สะหะหิโต

เอหิมะมะ

กุลเนียะสัจจัง

จักขุวิญญาณัง

สติโลกะวิทู

สัตถาเทวะมะนุสสานัง

อุอะขะหะนิมิตตัง

(ส วดภ าวนา 9จบ) (หรือ 108 จบ ได้ยิ่งดี)

บางอย่าง…แค่คิด ก็มีความสุข   บางอย่าง…คิดแล้วสนุก ก็คิดกันไป  บางอย่าง…คิดแล้วทุ กข์ จะคิดทำไม  ทุ กอย่าง…ไม่ได้ขึ้นกับใคร  อยู่ที่ใจเรา…คิดไปเอง

แหล่งที่มา: mysteriousworld

Facebook Comments Box