อนุโมทนาบุญ เศรษฐีนีไม่ลืมบ้านเกิด บริจ าค 20 ล้าน ให้ รพ.ซื้อ วั คซี น ฉี ดให้คนปากช่อง

วันที่  23 ส.ค. เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ก ร ร มกรข่าว ได้โพสต์ข้อความที่น่ายินดีเมื่อมีคนไทยในต่างแดนบริจ าคเงิน 20 ล้าน ซื้อวั คซี นให้คนปากช่องได้ฉี ดกันโดยทาง สรยุทธ กล่าวในโพสต์ว่า… ข่าวดีมากๆ ครับ  คนปากช่อง ไปอยู่กับครอบครัวในฝรั่งเศส บริจ าคเงิน 20 ล้านบาท ซื้อวั คซี น ฉี ดให้คนปากช่องครับ  น้ำใจที่ยิ่งใหญ่ ให้บ้านเกิด ให้ชีวิต ให้ความหวัง ให้กำลังใจ และให้ความสุข สุดยอดครับ

“ … ผู้ใจบุญท่านนี้ มีสามีเป็นชาว ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นนักธุรกิจอยู่ในประเทศฝรั่งเศส โดย ผู้ใจบุญท่านนี้ได้มอบเงินจำนวน 20 ล้านบาท ให้กับ โรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (ปากช่องนานา) เพื่อดำเนินการจัดซื้อวั คซี น ฉี ดให้กับประชาชนฟรี ซึ่งประกอบไปด้วย วั คซี นชิโนฟาร์ม  จำนวน 10,000 โดส เป็นเงิน 8,000,000 บาท และวั คซี น MRNA จำนวน 4,000 โดส เป็นเงิน 6,800,000 บาท วั คซี นทั้ง 2 ชนิด รวมเป็นเงินประมาณ 14,800,000 บาทส่วนจำนวนเงินที่เหลือ เตรียมไว้ซื้อวั คซี น MRNA เพิ่มเป็นเข็มกระตุ้น ในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า …”

ปากช่อง : ผู้ใจบุญ บริจ าค 20 ล้าน ซื้อวั คซี นให้ชาวปากช่อง หลังมีข่าวว่ามีผู้ใจบุญเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศ บริจ าคเงินจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อซื้อวั คซี นให้ชาวปากช่องที่ยังไม่ได้ฉี ดวั คซี นเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้จากการสอบถามกับนายเกียรตินิยม ขัวญใจพุทธิศา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา กล่าวยืนยันว่า เป็นเรื่องจริงที่มีผู้ใจบุญบริจ าคเงินเพื่อซื้อวั คซี นให้ชาวปากช่องได้ฉี ด

โดยผู้ใจบุญท่านนี้ เป็นคน ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งขณะนี้ พี่ชาย ญาติ พี่น้องก็ยังอาศัยอยู่ที่นี่นายเกียรตินิยม กล่าวว่า ผู้ใจบุญท่านนี้ มีสามีเป็นชาว ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นนักธุรกิจอยู่ในประเทศฝรั่งเศส โดย ผู้ใจบุญท่านนี้ได้มอบเงินจำนวน 20 ล้านบาท ให้กับ โรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (ปากช่องนานา) เพื่อดำเนินการจัดซื้อวั คซี นฉี ดให้กับประชาชนฟรี ซึ่งประกอบไปด้วย วั คซี นชิโนฟาร์ม จำนวน 10,000 โดส เป็นเงิน 8,000,000 บาท และวั คซี น MRNA จำนวน 4,000 โดส เป็นเงิน 6,800,000 บาท วั คซี นทั้ง 2 ชนิด รวมเป็นเงินประมาณ 14,800,000 บาท

ส่วนจำนวนเงินที่เหลือ เตรียมไว้ซื้อวั คซี น MRNA เพิ่มเป็นเข็มกระตุ้น ในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า โดยวั คซี นจำนวนดังกล่าว จะฉี ดให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ขนงพระ เป็นอันดับแรก ซึ่ง มี ทั้ง พระภิกษุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่ ว ยติดเตียง ซึ่งผู้ใจบุญท่านนี้เป็นห่วงชาวปากช่อง หลังเห็นข่าวว่าชาวปากช่อง ติดเชื้ อกันเป็นจำนวนมาก

นายก อบต.กล่าวด้วยว่า นอกจากมีวั คซี นที่ได้รับบริจ าคแล้ว ทาง อบต. ขนงพระ ยังจัดงบประมาณ 15 ล้านบาท เพื่อซื้อวั คซี นฉี ดให้ ผู้ที่อยู่ในตำบลขนงพระ ซึ่งมีทั้งชาวบ้าน แรงงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่มาประกอบธุรกิจในพื้นที่นี้ โดยการลงทะเบียนผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งขณะนี้ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนแล้ว พร้อมเร่งสำรวจผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉี ดวั คซี นเลย และหากตำบลขนงพระ ปูพรมฉี ดวั คซี นจนครบ 100% แล้ว จะกระจายวั คซี นไปสู่พื้นที่ ตำบลข้างเคียงจนกว่าวั คซี นจะหมด

โดยชาวบ้านหลายคนต่างดีใจที่มีผู้ใจบุญบริจ าคเงินซื้อวั คซี นมาให้ชาวบ้านได้ฉี ด (ผู้ใจบุญยังไม่ให้เปิดเผยนาม) นายบรรพจ ปัญญา 139 ม.3 ชาวบ้าน ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง กล่าวว่าตนได้ข่าวว่ามีผู้ใจบุญคนไทยที่ที่ไปทำธุรกิจที่ฝรั่งเศษ ได้มอบเงิน 20 ล้านเพื่อจัดซื้อวั คซี น ก็ยินดีกับชาวบ้านขนงพระและใกล้เคียง และผู้ใจบุญท่านนี้เป็นคนที่ยังไม่ลืมบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งตนนับถือผู้ใจบุญคนนี้มาก

นายพรศักดิ์ อุบลเริศ พี่ชายของเศรษฐีนีสาวไทยที่บริจ าค 20 ล้าน เล่าว่า ข่าวที่ออกว่าน้องสาวบริจ าคเงิน 20 ล้าน เพื่อมาซื้อวั คซี นให้กับชาวตำบลพระขนงและตำบลใกล้เคียง ร่วมไปถึงชาวอำเภอปากช่องเป็นเรื่องจริง เนื่องจากว่าน้องสาวต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณแผนดิน ซึ่งเดิมทีไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากนัก แต่อยู่มานานกว่า 40 ปี และมาได้สามีเป็นนักธุรกิจชาวฝรั่งเศษ ก็ทำให้มีเงินมีทอง และอยากจะปิดทองหลังพระในช่วยเหลือคนในพื้นที่ จึงปรึกษากับสามีและเตรียมช่วยเหลือในครั้งนี้

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

Facebook Comments Box