‘อู๊ด เป็นต่อ’ ควัก 5 แสนซื้อข้าวสารอาหารแห้งตระเวนแจ กคนเดื อดร้ อน

จากวิ ก ฤ ตนี้ คนไทยด้วยกันได้ออกมาช่ว ยเหลือกันอย่ า งมากมายเป็นภาพที่เห็นแล้วตื้นตันใจ  จ นต้องกลั้นน้ำต า ทุ กคนก็ยังคงไม่หยุดช่ว ยเหลือกัน ไม่นานมานี้มีเพจชื่อว่า ข่าวดี ได้เผยแพร่ภาพการทำความดีช่ว ยเหลือมนุษย์ด้วยกันของ นักแสดงตลกอู๊ด เป็นต่อ

นำเ งิ น 5 แสน มาจัดซื้ อข้าวส ารอาห ารแห้ง ตระเ ว นแจ กผู้ย ากไ ร้ บริเวณ ชุมช นโคกสะอาด พร้อมกับข้อความระบุว่า“สุดซึ้ง อู๊ด เป็นต่อ น้ำใจงาม ทุ่มเ งิ น 5 แสน จัดซื้ อข้าวส รอาหารแห้ง ตระเวนแจ กผู้ย ากไร้ ในพื้นที่ละแวกใกล้บ้านพัก โดยได้โพสต์ว่า ญาติก็ไม่ใช่พี่น้องก็ไม่ใช่ ผมเห็นพวกคุณ คือคนไทย คนชุมชนเดียวกันจริง ๆ แล้ว ผมไม่ต้องทนร้ อ น ทนเหนื่อยท นลำบ าก อย่ างนี้ก็ได้ ผมอยู่สบาย ๆ กับครอบครัวของผมคนเดียว

แต่เพราะผมเห็นพ่อแม่พี่น้อง พวกคุณเดื อดร้ อน ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่ว ยเลยถ้าพวกคุณ ยังอยากอยู่กับสภาพเดิม ๆ ความคิดแบบเดิม ๆ ก็อยู่กันไปแบบนี้แหละ สังคมที่ไม่เจริญ ไม่มีการพัฒนาใด ๆ

เงิ นที่หามาช่ว ยไม่ใช่น้อย เกือบครึ่งล้าน ผมช่ว ยทุ กคนทุ กครอบครัว ทั้งที่บ างคนไม่เคยรู้จักกันไม่เคยพูดคุยบ างคนไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำ ไม่มีผู้นำคนใด เอาน้ำมาให้กินเลยสักขวด และก็ยังมีบ างกลุ่มยังหาว่าผมทำงานเอาหน้า

จะไปเอาน่ากับใครครับพี่น้องครับ ขอบคุณภาพจาก อู๊ด’ เป็นต่อ ช าบูอู๊ดเป็นต่อส่วนอินสตาแกรมของอู๊ด อู๊ด โพสต์แตปชั่น “ไอ้หนูย ายขอกอดหน่อย ย ายไม่เคยออกไปใหนมาหลายปีแบ้ว ครับย าย : ขอให้เจริญ ๆ นะลูก ย ายพึ่งดูละครหนูจบไป ที่พูดอีสานน่ะ #คิดฮอดไทบ้านอีสานซีรี่ส์”

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

แหล่งที่มา: ข่าวสด / thaimtv

Facebook Comments Box