อบจ.โคราช จ่ ายเช็ค51.5ล้าน ซื้อซิโนฟาร์ม 5.8 หมื่นโดส ฉีดให้ปชช.ฟรี

โคราชต้องร อ ด นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้าการวั คซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เป็นผู้ดำเนินการสั่ งจองและจัดซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่า ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากราชวิทยาลัยฯแล้ว ที่ได้เปิดร ายชื่อ 54 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรวั คซีนซิโนฟาร์มในระยะที่ 1 นี้ให้กับประชาชน จำนวน 375,320 คน

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับจัดสรรมา 58,000 โดส สำหรับประชาชนในพื้นที่ 29,000 ร าย จากที่สั่ งจองไปเบื้องต้น 100,000 โดส ให้ประชาชน 50,000 ร าย แต่ทั้งนี้ยังต้องรอความชัดเจนจากราชวิทยาลัยฯ อีกว่าจะให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนไหน อย่างไรเกี่ยวกับระเบียบการชำระเงิน ก่อนที่จะจ่ายเงินก้อนแรก 50% ให้กับราชวิทยาลัยฯ ส่วนอีก 50% จะจ่ายในวันรับวั คซีน ซึ่งตอนนี้ได้เตรียมเงินไว้พร้อมแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าจะได้รับวั คซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกนี้เมื่อไร

ล่าสุดนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ อบจ.ได้จัดซื้อวั คซีนซิโนฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอบจ.นครราชสีมา ได้รับจัดสรรมาจำนวน 58,000 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ 29,000 คน จากที่สั่ งจองไปเบื้องต้น 100,000 โดส ให้ประชาชน 50,000 คน แต่เนื่องด้วยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำเป็นต้องจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ให้ทั่วถึง จึงจัดสรรให้ อบจ.นครราชสีมา ล็อตแรก 58,000 โดส

ในส่วนของการจัดสรรวั คซีนนั้น จะเป็นอำนาจของ สสจ.โดยอบจ.ไม่มีอำนาจพิจารณาในเรื่องนี้ ฉะนั้นเมื่อ อบจ. ได้รับวั คซีนมา จะส่งมอบให้กับ สสจ.โดยเร็ว เพื่อไปบริหารจัดการตามแผนที่เสนอให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพ ร่ระบ าดของโ ร ค จังหวัดนครราชสีมา หรือ ศบค.จ.นม.

และทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับทราบตามขั้นตอน เนื่องจาก อบจ. เป็นเพียงหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัด ให้จัดสรรงบประมาณท้องถิ่นจัดซื้อวั คซีน เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งในล็อตแรกนี้มี 7 กลุ่ม ที่จะได้รับการฉีดวั คซีนซิโนฟาร์ม ได้แก่ องค์กรการศึกษา, บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข, องค์กรการกุศล, ผู้พิก าร ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัด, ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป, ผู้ป่ วยติดเตียง และ พระ/นักบวช

ให้กำลังใจกับตัวเองให้มากๆ บอกกับตัวเองว่าโชคดีที่วันนี้มีความทุ กข์ เพราะเมื่อผ่านพ้นความทุ กข์ไปได้ ความสุขก็รออยู่เบื้องหน้า ดังนั้นตงใช้ความทุ กข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชีวิต

ขอขอบคุณที่มาจาก: KORAT WATCH News

Facebook Comments Box