ข้าราชการที่น่าชื่นชม ท่านคือแบบอย่างข้าราชการที่ดี ขอคนละ 1 กำลังใจ ให้ทั้ง2

ข้าราชการที่น่าชื่นชมยุคนี้ ท่านคือแบบอย่างข้าราชการที่ดี ขอคนละ 1 กำลังใจ ให้ทั้งสองท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ท่านทั้ง 2 คือข้าราชตัวอย่างที่ดีงาม

ทำความรู้จักท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้นำร่องสละเงินเดือน 3 เดือน ช่วยประชาชนที่เดือดร้อน จากเด็กยากจนผู้คว้าปริญญาจุฬาฯ สู้ผู้ว่าฯ ติ๊กเกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2510 ปัจจุบันอายุ 54 ปี บ้านเกิดอยู่ที่บ้านบุงคล้า หมู่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ครอบครัวมีฐานะยากจน เมื่อจบ ป.6 ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยม แต่ก็มุมานะสอบเทียบชั้น ม.3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และเรียนภาคค่ำจนสามารถคว้าปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สำเร็จ

ผู้ว่าฯติ๊กเคยเปิดเผยในรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ เมื่อปี 2563 ว่า ต้องพยายามหาเงินทุกรูปแบบ ทั้งช่วยแม่ขายข้าวแกง ขายข้าวต้มมัด หรือเก็บเม็ดมะขามมาคั่วขาย เมื่อจบ ป.6 แล้วไม่ได้เรียนหนังสือต่อ ก็ไปเป็นกระเป๋ารถเมล์ ปั้นอิฐ ปั่นสามล้อรับจ้าง รวมถึงไปขอวัดอยู่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เก็บเงินไว้เรียนหนังสือ กระทั่งสอบได้ทุนจุฬาชนบทจึงได้เข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อสำเร็จการศึกษา จึงเข้ารับราชการกรมการปกครอง จบหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49, หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 (นักศึกษาดีเด่น), การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 17, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 9

ทำความรู้จักท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ถือเป็นทีมบัญชาการปฏิบัติการช่วยทีมหมูป่าในครั้งนี้ ซึ่งคอยติดตามภารกิจหน้าถ้ำตลอด 24 ชั่วโมง และในแต่ละครั้งที่ออกมาให้สัมภาษณ์ คนทั้งประเทศก็จะได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือทั้ง 13 คน

เมื่อย้อนดูประวัติจะทราบว่าท่านมีความรู้ความสามารถที่ตรงกับภารกิจในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เริ่มจากประวัติด้านการศึกษา ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ่วงด้วยปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตร์ และปริญญาโทสาขาวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท สหรัฐอเมริกา

ที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ ของกรมที่ดิน, ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดิน, ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ของกรมที่ดิน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสำรวจ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า (GISTDA)

Facebook Comments Box