ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบท หาเจ้าภาพบวช

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบท หาเจ้าภาพบวช ขอคนละแชร์ พระ 1 รูป ชื่อ นายประวิทย์  ใสยอด อายุ 43 ปี และบวชเณร ด.ช. ณัฐวิโรจน์  ศรีชามก อายุ 4 ขวบ ต้องการที่จะอยู่บวชเเละศึกษาธรรมวินัยตั้งแต่เล็ก โดยนาคทั้งสองพ่อแม่เสียชีวิตทั้งหมด เป็นนาคที่กำพร้า จะอุปสมบท ณ วัดหนองเล ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2564  และมาจำวัดอยู่วัดศรัทธาธรรม ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ ธ.ทหารไทย เลขบัญชี 380-267-2117 ชื่อบัญชี พระมหาสุวัฒน์ จันทวังโส

อานิสงส์เจ้าภาพบวชพระ

1ย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์ มีชาติตระกูลสูง

2ย่อมได้เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา

3ย่อมเป็นผู้มีศรัทธามั่นคง เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล

4ย่อมเป็นผู้ทรงจำดี มีปฏิภาณว่องไว มีปัญญาดี

5ย่อมมีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไป

6ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดา

7ย่อมปลอดภั ยจากศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย

8ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วu สง่างาม

9ย่อมมีอิสระเสรี มีอำนาจมาก

10เมื่อยังไม่หมดกิเลส เมื่อต ายไปย่อมไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาหรือพรหม ดังนี้

ให้ทาสบรรพชาเป็นสามเณรได้ผลามีคนเคารพบูชาเทวดาสรรเสริญภิกษุได้ผลานิสงส์ 8 กัปป์

ให้บุตรบรรพชาเป็นสามเณรได้ผลานิสงส์ 8 กัปป์ อุปสมบทเป็นภิกษุได้ผลานิสงส์ 16 กัปป์

ให้ภรรยาบรรพชาเป็นสามเณรี หรือให้สามีบรรพชาเป็นสามเณร ได้ผลานิสงส์ 16 กัปป์ อุปสมบทเป็นภิกษุณีหรือภิกษุได้ผลานิสงส์ 32 กัปป์

*สำหรับบิดามารดา (ให้ลูกบวชเป็นพระ) จะได้อานิสงส์คนละ 32 กัปป์ สำหรับคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ เป็นมีคนเคารพบูชาเทวดาสรรเสริญคนละ 12 กัปป์ต่อ 1 รูป

สำหรับผู้ที่ช่วยเขาคนละบาทสองบาทหรือช่วยด้วยกำลังอย่างนี้ มีอานิสงส์รูปละ 8 กัปป์

11ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผล นิพพาน ได้ง่าย

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box