ริต้า-กรณ์ ส่งกำลังใจ มอบข้าวสาร 2,500 กก. ถวายวัด แจ กชุมชนที่เดื อ ดร้ อน

คนไทยไม่ทิ้งกั นางเอกสาว ศรีริต้า พร้อมสามี กรณ์ ณรงค์เดช ร่วมส่งกำลังใจ มอบข้าวสาร จำนวน 2,500 กิโลกรัม ถวายวัด เพื่อแจ กจ่ ายชุมชนที่เดื อ ดร้ อน

จากสถานการณ์วิก ฤ ต ช่วงนี้ ยอดผู้ติ ดเชื้ อ ผู้เสี ยชีวิตพุ่งสูงทุ กวัน  ประชาชนได้รับความเดื อ ดร้ อน ต กงาน ไม่มีร ายได้ รวมทั้งเหตุการณ์ไฟไหม้ในหลายพื้นที่ช่วงที่ผ่านมา สร้างความเสี ยห ายเป็นวงกว้าง ทรัพย์สินเสี ยห าย บางร ายไร้ที่อยู่อาศัย หลายชุมชนได้รับความเดื อ ดร้ อน รอการช่วยเหลือ

ล่าสุดวันที่ 8 ก.ค. 2564 นางเอกสาว ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช พร้อมสามี กรณ์ ณรงค์เดช ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน ด้วยการส่งมอบข้าวสาร 2,500 กิโลกรัม ไปถวายวัด เพื่อนำไปแจ กจ่ ายชุมชนที่เดื อ ดร้ อน

“วันนี้ได้นำข้าวสาร 2,500กิโล มาถวายวัด เพื่อนําไปแจ กจ่ ายยังชุมชนที่เดือนร้อนต่อไปค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ” วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณ sriritajensen/ kornnarongdej

Facebook Comments Box