สุดยอดน้ำใจ ทีมงานสหายสายบุญแจ กของช่วยชาวบ้าน

สุดยอดน้ำใจ ทีมงานสหายสายบุญแ จ กของช่วยชาวบ้าน ขอชื่นชม ร้านข้าวแกงแถวบางพลี สมุทรปราการ ทีมงานสหายสายบุญ นำรถพุ่มพวง หมู ไก่ ปลาทู ผัก ไข่ไก่ เต็มคันรถ  แจ กจ่ ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระท บจากสถานการณ์ปัจจุบัน ตามชุมชนต่างๆในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งข้าวกล่องอีก  500 ชุด  

เริ่มต้นวันใหม่” ด้วยการคิดแต่สิ่งดีๆ ศรัทธาในสิ่งที่ดีๆ แล้วจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต อะไรที่มันผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป ทำวันนี้และวันต่อๆ ไปให้ดีที่สุดพอ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Cr. ข่าวสารเมืองปราการ v2

Facebook Comments Box