วอนเม ต ตา 14 ชีวิตถูกยึ ดบ้าน หลังยายค้ำปร ะกั นให้ญาติไปซื้ อรถ

ครอบครัวตา-ยาย-หลาน รวมทั้งหมด 14 ชีวิต กำลังจะถูกยึ ดบ้าน หลังยายค้ำปร ะกั นญาติ ซื้ อรถ แต่โ ช คร้ า ย ญาติเสี ยชีวิต ถูกไฟแนนซ์ยึ ดบ้านชำร ะ ห นี้ ว อ นผู้ใจบุญช่วยเหลือบ้านของ นางทองคำ เขียวน้อย อายุ 68 ปี ที่กำลังจะถูกยึ ดแล้วนำไปข า ยทอดตลาดหลังได้รับคำสั่งจากศ า ล โดยบ้านหลังดังกล่าว เป็นบ้านปูนชั้นเดียว  มีพื้นที่ 44 ตารางวา มีห้องนอน 2 ห้อง มีคนอาศัยอยู่ทั้งหมด 14 คน

นางทองคำ เจ้าของบ้าน เปิดเผยว่า ตนมีสามีคือนายบุญชู เขียวน้อย อายุ 59 ปี ประกอบอาชีพรับจ้ างทำงานก่อสร้าง มีลูกสาวด้วยกัน 2 คน คือนางอุมาพร และนางเดือนเพ็ญ ซึ่งเป็นฝาแฝดกัน โดยลูกสาวทั้งสองคนต่างก็มีลูกอีกคนละ 5 คน รวมแล้วตนมีหลาน 10 คน อายุตั้งแต่ 3ขวบถึง 15 ขวบ ทุ กคนต่างกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ย กเว้นหลานชายคนเล็กวัย 3 ขวบเท่านั้นที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียน โดยทั้งหมด 14 ชีวิตอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันทั้งหมด

ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 9 ปี ที่ผ่านมา นางทองคำ ได้ไปค้ำประกันการซื้ อรถยนต์ให้กับญาติคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกัน แต่ต่อมาผู้เช่าซื้ อรถยนต์คันนั้นก็เสี ยชี วิ ต ลง ซึ่งภรรยาของผู้เช่าซื้ อก็บอกว่า ไม่มีปั ญ ห าอะไร เพราะได้ส่งรถยนต์คืนให้บริษัทไฟแนนท์ไปแล้ว

นางทองคำ เปิดเผยต่อว่า ก่อนหน้านี้ตัวเอง ป่ ว ยเป็นโ ร คม ะ เ ร็ งลำไส้ เข้ารับการรั กษาตัวที่โรงพยาบาล 3 ครั้ง ไปหนึ่งครั้งอยุ่นานเป็นเดือนๆ  ซึ่งระหว่างนั้นก็มีหมายศ าลมาส่งให้ที่บ้าน  กว่าตัวเองจะทราบก็จะถูกยึ ดบ้านข า ยทอดตลาดแล้ว จึงได้เดินทางไปยังสำนักงานบั งคั บ ค ดีเพื่อทำการประนีประนอมห นี้ จึงทราบว่าตนต้องจ่ ายชำร ะห นี้ที่ไฟแนนท์ แจ้งมาเป็นเงิน 180,000 บาท หลังประนีประนอมก็ได้รับความกรุณา ลดลงเหลือ 80,000 บาท พร้อมชำร ะค่าทำเนียมเพิ่มอีก 5,000 บาท โดยกำหนดขีดเส้น ให้ชำร ะเงินจำนวนดังกล่าวในวันที่ 21 มิถุนายน นี้

นางทองคำ กล่าวว่า ตอนนี้ไม่สามารถหาเงินจำนวนดังกล่าวได้ เพราะไม่มีร า ย ได้อะไร ลูกสาวก็ทำงานรับจ้ างเลี้ยงดูผู้สูงอายุ ส่วนอีกคนก็ทำงานรับจ้ างทั่วไป เพื่อนำเงินมาเลี้ยงดูเด็กๆอีก 10 ชีวิต จึงต้องการขอความช่วยเหลื อจากผู้ที่มีน้ำใจ เพราะหากบ้านถูกยึ ดก็ยังไม่ทราบว่า เด็กๆทั้ง 10 คนและผู้ใหญ่อีก 4 คนจะไปพักอาศัยอยู่ที่ใด

เด็กๆ ทั้ง 10 คนนั้นกำลังเรียนอยู่ชั้น ป.2 – ม.3 ตามลำดับ โดยเฉพาะน้องมะนาวที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 เป็นเด็กที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ได้เกรดเฉลี่ย 3.91 ทุ ก คนเป็นเด็กดีช่วยตากับยายและแม่ทำงานบ้าน น้องแร็พ อายุเพียง 12 ปี ก็ไปต ก ปลาได้ปลาตัวใหญ่หลายครั้งเพื่อเอามาเป็นอาหารกินกันภายในครอบครัว เพราะนอกจากบ้านแล้วก็ไม่มีสมบัติอะไรอีกเลย

Facebook Comments Box