ผู้ที่มีบัตรคนจนทุกคน กู้ได้สูงสุด 50,000 ผ่อนขั้นต่ำเดือนละ 242 บาทเท่านั้น

ข่าวดีสำหรับท่านที่ถือบัตรประบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เวลานี้ทางรัฐบาลได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินอย่าง ธนาคารออนสิน ปล่อยกู้สินเชื่อวงเงิน 50,000 บาท เพียงแค่ท่านมีบัตรคนจนเท่านั้น  โดย วิธีสมัครสินเชื่อสำหรับผู้ถือบัตรคนจนวงเงิน 50,000 บาท ผ่อนสบาย 5 ปี จะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นไปดูกันเลย  หรือติดต่อได้ที่ Call Center : 1115

ธนาคาร ออมสิน ปล่อย ให้กู้ ยืมเงิน สำหรับ ผู้ที่มี บัตรสวัสดิการรัฐ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ วงเงิน 50,000 บาท

นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน ได้เผยว่า ตามที่ ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี มีมติช่วยเหลือ ผู้ที่มียากจน ที่ลงทะเบียน  เพื่อรับ สวัสดิการรัฐ จำนวนกว่า 11.4 ล้านราย ให้เป็นอยู่ดีขึ้น มีการจัดทำ เเผนการ ในการใช้ชีวิต ให้เป็นอยู่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน มีผู้ที่เเจ้ง ต้องการพัฒนา ความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น จำนวนกว่า 1.4 ล้านราย กับ ทางธนาคาร ออมสิน  

ซึ่งทาง ธนาคาร ออมสิน ก็ได้ ออกมาตรการ ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้ที่มี บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ  หรือ บัตรคนจน ด้วยการ เป็นเเหล่งเงินทุน เงินให้กู้ยืม ให้สามารถที่จะ ยืมเงิน ในโครงการ สินเชื่อ ธนาคารประชาชน   สำหรับผู้ที่มี บัตรสวัสดิการ เเห่งรัฐ เพื่อนำไปเป็น ทุนหมุนเวียน ประกอบอาชีพ อาชีพเสริม สามารถที่จะติดต่อ ได้ที่ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา

สินเชื่อ โครงการ ธนาคารประชาชน ให้วงเงินกู้ยืม ไม่เกินที่ รายละ 50,000 บาท ผ่อน ชำระได้ 3-5 ปี

ซึ่งเป็นการ ผ่อนชำระ เงินต้น เเละ ดอกเบี้ย งวดรายเดือน ได้สูงสุดที่ 60 งวด มีอัตรา ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน

กรณีที่กู้ ยืมเงิน จำนวน 10,000 บาท ผ่อนชำระ ขั้นต่ำ ที่งวดละ 242 บาท/เดือน

กรณีที่กู้ ยืมเงิน 50,000 บาท  ผ่อนชำระ ขั้นต่ำ ที่งวดละ 1,209 บาท/เดือน

ให้นำเงินกู้ เพื่อไปประกอบ อาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่น ค้าขาย  หรือ งานบริการ โดยผู้ที่กู้ จะต้องมี บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุ  ของผู้กู้ กับ ระยะเวลา ผ่อนชำระ เงินกู้ จะต้องไม่เกิน 70 ปี มีการ ประกอบอาชีพ มีถิ่นอาศัยที่เเน่นอน สามารถจะติดต่อได้

ในการ ค้ำประกัน ใช้บริษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ที่มาค้ำ ประกัน

พร้อมทั้ง เตรียมเอกสารในการยื่นกู้ คือ สำเนา บัตรประชาชน สำเนา ทะเบียนบ้าน สำเนา บัตรสวัสดิการรัฐ รูปถ่าย ที่ประกอบ อาชีพ เอกสาร  เเสดงรายได้ ในการ ประกอบอาชีพ สมุดบัญชี เงินฝาก เอกสาร รายรับ รายจ่าย (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องใช้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

สำเนาผู้ค้ำประกัน

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ

สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย (หลักประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้)

ค่าใช้จ่าย

เสียค่าทำเนียม 100 บาท ต่อสัญญา

สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน

Facebook Comments Box