เจาะน้ำบาดาลฟรี โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง

โครงการน้ำบาดาลฟรี เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ก็ในส่วนพี่น้องเกษตรกร ทุกที่ในประเทศไทยก็สามารถ ขอรับโครงการได้ โดยสามารถโหลดคำขอได้จากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แล้วก็รวมกลุ่มเกษตรกร 8 ราย ถึง 10 รายเนื้อที่ต้องประมาณ 80-100 ไร่ เป็นพื้นที่ติดต่อกัน ส่งคำขอผ่านทางท้องถิ่น เพื่อส่งไปที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ของแต่ละพื้นที่ คำขอดังกล่าวประชาชนเขาชี้จุด แล้วเราก็มาสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ อีกทีหนึ่งแต่ถ้า ตรงที่ประชาชนชี้มันเจาะน้ำบาดาลไม่เจอ เราก็จะส่งทีมมาสำรวจ เพื่อหาจุดเจาะที่ชัดเจน ค่าใช้จ่ายจะไม่มีครับในส่วนตรงนี้ เพราะเป็นงบประมาณ สนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งคำขอของแต่ละเขต ค่อนข้างแต่ละเขตค่อนข้างมาก

ขั้นตอนการขุดเจาะ การขุดเจาะใช้เวลา 4-5 วันซึ่งจะไม่นาน การเจาะตั้งแต่แรกเราจะเจาะตั้งแต่ที่หัวขนาด 6 นิ้วก่อนนะครับเป็นการเจาะนำ เพื่อที่จะเอาชั้นดินชั้นหินขึ้นมาและนำไปวิเคราะห์โดยชั้นดินชั้นหิน เราจะเก็บทุก 1 เมตร พอเจาะได้ถึงชั้นน้ำพบชั้นน้ำที่มากพอ เราก็จะคว้านบ่อด้วยหัวขนาดใหญ่ เพื่อที่จะลงคอท่อขนาด 6 นิ้วถึงก้นบอกก็คือความลึกเท่าไหร่ก็จะความลึกเท่านั้น และการลงท่อเราจะต้องลงท่อถึงก้นเบาะ เหมือนกัน พ่อที่ลงเราจะมี 2 ชนิดนะครับ มีท่อกรุ คือท่อเซาะร่องจะวางไว้ตรงชั้นให้น้ำ เราจะรู้ว่าชั้นไหนที่เป็นชั้นที่ให้น้ำ ด้วยเครื่องแอร์เราจะรู้ทันทีว่าน้ำมันพุ่งขึ้นมาที่ชั้นไหน กับท่อเซาะร่อง หลังจากนั้นเราก็เป่าล้างทำความสะอาด ซีนบอกข้างบน ด้วยปูนซีเมนต์คือตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นมา

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมี จากปุ๋ยเคมี ต่างๆจากเกษตรกร ให้ฉันน้ำที่ได้ขึ้นมาสะอาด คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วจะมีถังพักน้ำ มีท่อกระจายน้ำไปให้แต่ละแบงค์ก่อสร้างอะไรเสร็จทุกอย่างเราก็จะส่งมอบ ให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล แล้วท้องถิ่นก็จะมอบให้เกษตรกรเป็นผู้ใช้งาน บริหารจัดการไป

โครงการแก้แล้ง ช่วยเกษตรกร สนับสนุนจากรัฐบาลเจาะบ่อบาดาลฟรี โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 666 7000 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

น้ำเป็นปัจจัยหลักสำหรับการเพาะปลูกพืช การปลูกพืชจึงต้องให้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามระยะเวลาที่ต้องการ สภาพการปลูกพืชที่อาศัยน้ำฝนตามฤดูกาลเพียงอย่างเดียว อาจมีโอกาสที่พืชจะขาดน้ำในระยะใดระยะหนึ่งได้มาก เช่นเมื่อประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงจนพืชขาดน้ำรุนแรงจนกระทั่งไม่รอดได้ หรือหากฝนตกมากเกินไปจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังจนต้นพืชเหี่ยวเฉาเนื่องจากรากขาดอากาศจนกระทั่งไม่รอดได้เช่นกัน

ดังนั้นการจัดการให้พืชปลูกได้รับน้ำอย่างเพียงพอและเหมาะสมจะต้องใช้การชลประทานเข้าช่วย ตามความหมายแล้วการชลประทานเป็นการให้น้ำแก่พืชโดยการเพิ่มความชื้นให้แก่ดินเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช และรวมความถึงการจัดหาน้ำและการส่งน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นด้วย ในการ จัดการชลประทานให้กับพืชปลูกจึงต้องคำนึงถึงน้ำ ดิน และพืชตลอดเวลา

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำผิวดิน หมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ ที่อยู่บนบนผืนแผ่นดิน

น้ำบาดาล เกิดจากน้ำฝนที่อยู่ชั้นบรรยากาศตกลงมาสู่พื้น  กลายเป็นน้ำผิวดิน  ส่วนหึ่งก็จะซึมลงไปอีกส่วนก็ระเหย  หรือรวมตัวกันเป็นแหล่งน้ำต่างๆ  แหล่งน้ำเหล่านั้นหากซึมลงไปก็จะถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินที่ลึกลงไป  ซึ่งลึกลงไปหลายเมตรจนถึงเป็นกิโลเมตร 

ขอขอบคุณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Facebook Comments Box