สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน สังกัด สตม. วุฒิ ม.6/ปวช. 96 อัตรา รับสมัครเร็ว ๆ นี้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน สังกัด สตม. วุฒิ ม.6/ปวช. 96 อัตรา รับสมัครเร็ว ๆ นี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำรวจชั้นประทวน สังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)

ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

ผู้หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก

ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็น โรคอ้วน (อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ)

วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ) ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้ !!

มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ กรณีไม่มี สตม. จะจัดสอบให้

การรับสมัคร

ใครอยากเป็นตำรวจชอบตำรวจ สมัครได้เลยครับ

เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments Box