บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด ใจปล้ำเปิดโครงการสมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด37เดือน

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด (AMEC) เป็นโรงงานผู้ผลิตลิฟท์และบันไดเลื่อนที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ มีหอทดสอบลิฟท์ที่สูงที่สุดในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอำนวยความสะดวกสบายรวมถึงความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้า


และมุ่งเน้นด้านคุณภาพ ภายใต้สโลแกน “Lift up the world with quality” อีกทั้งบริษัทยังได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่นรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานระดับประเทศ ปีที่ 10 ติดต่อกันล่าสุดทางบริษัทได้ออกโครงการสมัครใจลาออกโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


บริษัทจะประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกตามโครงการภายในวันที่ 2 กันยายน 2563 ทั้งนี้บริษัทจะจัดประชุมชี้แจงให้กับพนักงานผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้ลาออกตามโครงการสำหรับการกำหนดการวันเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สิทธิประโยชน์และเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงานที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกตามโครงการนี้

ค่าจ้างค่าทำงานล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าอื่นๆคำนวณถึงวันสุดท้ายของการทำงาน ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ในปีที่ออกและสิทธิสะสมระหว่างปีที่ออกจากงาน เงินกองทุนสำรองชีพส่วนผสมของพนักงานและส่วนสมทบของบริษัท เงินช่วยเหลือพิเศษตามตารางดังนี้
1อายุงาน 20 ปีขึ้นไป ( อายุพนักงานนับถึง 31 ธันวาคม 2563) น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 53 ปี

(ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ) เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานคือ 13เดือน 10วัน (400วัน)

เงินช่วยเหลือพิเศษของบริษัท ได้รับ 24เดือน

เงินช่วยเหลือพิเศษรวมทั้งสิ้น 37เดือน 10วัน

อายุงาน 20 ปีขึ้นไป ( อายุพนักงานนับถึง 31 ธันวาคม 2563) อายุ 54 ปี

(ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ) เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานคือ 13เดือน 10วัน (400วัน)

เงินช่วยเหลือพิเศษของบริษัท ได้รับ 19เดือน

เงินช่วยเหลือพิเศษรวมทั้งสิ้น 32เดือน 10วัน
2อายุงาน 10ปี แต่ไม่ครบ20ปี ( อายุพนักงานนับถึง 31 ธันวาคม 2563) น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 53 ปี

(ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ) เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานคือ 10เดือน (300วัน)

เงินช่วยเหลือพิเศษของบริษัท ได้รับ 22เดือน

เงินช่วยเหลือพิเศษรวมทั้งสิ้น 32เดือน

อายุงาน 10 ปีแต่ไม่ครบ20ปี ( อายุพนักงานนับถึง 31 ธันวาคม 2563) อายุ 54 ปี

(ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ) เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานคือ 10เดือน (300วัน)

เงินช่วยเหลือพิเศษของบริษัท ได้รับ 17เดือน

เงินช่วยเหลือพิเศษรวมทั้งสิ้น 27เดือน
3อายุงาน 6ปี แต่ไม่ครบ10ปี ( อายุพนักงานนับถึง 31 ธันวาคม 2563) น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 53 ปี

(ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ) เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานคือ 8เดือน (240วัน)

เงินช่วยเหลือพิเศษของบริษัท ได้รับ 22เดือน

เงินช่วยเหลือพิเศษรวมทั้งสิ้น 30เดือน

อายุงาน 10 แต่ไม่ครบ20ปี ( อายุพนักงานนับถึง 31 ธันวาคม 2563) อายุ 54 ปี

(ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ) เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานคือ 8เดือน (240วัน)

เงินช่วยเหลือพิเศษของบริษัท ได้รับ 17เดือน

เงินช่วยเหลือพิเศษรวมทั้งสิ้น 25เดือน

4อายุงาน 3ปี แต่ไม่ครบ6ปี ( อายุพนักงานนับถึง 31 ธันวาคม 2563) น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 53 ปี

(ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ) เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานคือ 6เดือน (180วัน)

เงินช่วยเหลือพิเศษของบริษัท ได้รับ 20เดือน

เงินช่วยเหลือพิเศษรวมทั้งสิ้น 26เดือน

อายุงาน 3ปี แต่ไม่ครบ6ปี ( อายุพนักงานนับถึง 31 ธันวาคม 2563) อายุ 54 ปี

(ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ) เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานคือ 6เดือน (180วัน)

เงินช่วยเหลือพิเศษของบริษัท ได้รับ 15เดือน

เงินช่วยเหลือพิเศษรวมทั้งสิ้น 21เดือน
5อายุงาน 1ปี แต่ไม่ครบ3ปี ( อายุพนักงานนับถึง 31 ธันวาคม 2563) น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 53 ปี

(ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ) เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานคือ3เดือน (90วัน)

เงินช่วยเหลือพิเศษของบริษัท ได้รับ 18เดือน

เงินช่วยเหลือพิเศษรวมทั้งสิ้น 21เดือน

อายุงาน 1ปี แต่ไม่ครบ3ปี ( อายุพนักงานนับถึง 31 ธันวาคม 2563) อายุ 54 ปี

(ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ) เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานคือ 3เดือน (90วัน)

เงินช่วยเหลือพิเศษของบริษัท ได้รับ 13เดือน

เงินช่วยเหลือพิเศษรวมทั้งสิ้น 16เดือน


ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ใครมีงานประจำ มีรายได้มั่นคง ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆ และก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังเจอปัญหา ตกงาน หรือเลิกจ้าง สู้ๆค่ะ

Facebook Comments Box