“เตียงปันสุข” พระนักบุญ หาทุนซื้อเตียงบริจ าคให้ผู้ป่ วยติดเตียงย ากจน

กราบหัวใจท่าน พระแท้เพื่อคนย าก แม้ตาพร่ามัว ร่างกายไม่แข็งแรง ยังขอช่วยเหลือผู้ที่เดื อดร้ อนกว่าถือเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและน่าชื่นชมมากๆ สำหรับเรื่องราวในครั้งนี้ ที่ได้มีผู้คนได้พากันชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำใจ เมื่อได้มี “พระครูสุวิมล เจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี” ผู้ทำความดีเพื่อชาวบ้านมาโดยตลอดแต่ไม่ยอมออกสื่อ โดยการระดมทุนซื้อเตียงปันสุข เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีร ายได้ 9 อำเภอในจังหวัดสุโขทัย

ที่วัดเชิงคีรี ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย “พระครูสุวิมล สีลบรรพต” เจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี ซึ่งกำลังถูกกล่าวถึงด้วยความชื่นชมและศรัทธาของชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัด หลังได้เริ่มโครงการเตียงปันสุข รวบรวมเงินบริจ าคและเงินส่วนตัวไปซื้อเตียงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเตียง ทั้งที่ตัวท่านเองก็สุขภาพไม่แข็งแรง สายตาพร่ามัว แต่ท่านก็ยังลงพื้นที่ขนเตียงไปให้ผู้ต้องการถึงที่บ้านทุกครั้ง

พระครูสุวิมล สีลบรรพต เจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี บอกว่า โครงการนี้เริ่มจาก “พระเยี่ยมโยม” ลงพื้นที่แล้วพบผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับพื้น คนดูแลก็ลำบาก ต้องคอยอุ้ม คอยดึง คอยยกพลิกตัว ไม่มีอะไรช่วยทุ่ นแรง เห็นแล้วรู้สึกสงสารทั้งคู่ ก็เลยคิดจะซื้อเตียงมาให้ได้ยืมใช้ที่บ้าน จนกว่าอาการจะดีขึ้นหรือจากกันไป แล้วค่อยเอาเตียงกลับคืนเพื่อให้ร ายอื่นได้ยืมใช้ต่อ

“โครงการเตียงปันสุข อาตมาทำมาได้ 1 ปี 6 เดือนแล้ว ปัจจุบันมีทั้งหมด 20 เตียง มอบช่วยเหลือไปแล้ว 3 อำเภอ คือ คีรีมาศ กงไกรลาศ และบ้านด่านลานหอย ใครมีรถก็มาขนเอาเตียงไปได้ แต่ถ้าไม่มีทางวัดก็ยินดีเอาไปส่งให้ถึงบ้าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และจะทำตลอดไป แม้อาตมาสุขภาพไม่ค่อยดี แต่ก็มีใจสู้เพื่อญาติโยม”

ส่วนใครที่อยากทำบุญร่วมกัน ก็บริจ าคได้ทั้งเตียงใหม่ เตียงมือสอง หรือผ้าอ้อมผู้ใหญ่ รถเข็น และวอล์คเกอร์ 4 ขา ก็ได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเชิงคีรี ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

หากท่านผู้ใจบุญท่านใด อยากร่วมช่วยเหลือชาวบ้านผู้ไม่มีร ายได้ถึงร ายได้น้อย ตามที่ท่านพระครูสุวิมลได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้ว สามารถเข้าไปอ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามโพสต์ด้านล่างพระครูสุวิมล เจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี ใจบุญมากๆค่ะ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี สาธุ

Facebook Comments Box