คนหางาน ทำฟังทางนี้ ซีพี ออลล์ เปิดรับสมัครวุฒิ ป.6 ขึ้นไป สวัสดิกา ร ดี โบนัส 4 ครั้งต่อปี

คนหางาน ทำฟังทางนี้ ซีพี ออลล์ เปิดรับสมัครวุฒิ ป.6 ขึ้นไป สวัสดิกา ร ดี โบนัส 4 ครั้งต่อปี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) จาก 7-Eleven Inc. ให้ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายกา ร ค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใต้สัญญา Area License Agreement ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์

สำหรับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน สามารถเข้าสอบถามและสมัครได้ที่สาขาใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะ

สำหรับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการ ตลาดและการ จัดจำหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการ ค้าเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ผู้ช่วยผู้จัดการ ร้านฝึกหัด, พนักงานประจำร้าน Part Time, แม่บ้าน (วุฒิ ป.6)

เงิน เดือนเฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชายหรือหญิง

อายุ 18 ปี ขึ้นไป

วุฒิการ ศึกษา ม.3 ขึ้นไป

สามารถทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ

ค่าเข้ากะ

เบี้ยขยัน

ประกันอุบัติเหตุ

ค่าเข้าเครื่องแคชเชียร์

เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย

โบนัส 4 ครั้งต่อปี

ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว

ข้อมูลนี้นำมาจากกลุ่มหางาน หากผิดพลาดประการ ใดต้องขออภัยมาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

แนะนำสำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานจริงๆ ให้ติดต่อสอบถามหรือ เดินเข้าไปติดต่อที่สำนักงานใหญ่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่า

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1O5OO

ระดับเจ้าหน้าที่

โทร. O-2O71-9OOO ต่อ 171917261535

ระดับบริหาร

โทร.O-2O71-1657

ลองไปสมัครดูครับ

Facebook Comments Box