“เยียวยาเกษตรกร” ที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชีอีก 1.39 แสนรายรับเงิน 15,000 บาท

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกรและไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล มาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ความเคลื่อนไหวในวันนี้ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2563) ธ.ก.ส. ได้ทำการโอนเงินงวดที่ 2 รอบเดือนมิถุนายน ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีรับโอนเงินใหม่ เนื่องจากไม่สามารถโอนเงินได้เพราะไม่พบเลขที่บัญชีเดิมในระบบ หรือหมายเลขที่แจ้งไว้นั้น ไม่ถูกต้อง จำนวน 437 ราย ขณะเดียวกัน กลุ่มที่รับโอนเงินบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ในรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ระบบจะดำเนินการโอนเงินอีกครั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับโอนเงินเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี 48,196 ราย และเกษตรกรที่ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เพราะเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีของตนเองเอาไว้ในระบบ จำนวน 151,878 ราย รวมทั้งสิ้น 200,074 ราย นั้น ระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ก็จะเริ่มดำเนินการโอนเงินได้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นี้ พร้อมกับการโอนเงินงวดที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม

การโอนเงินงวดที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นั้นจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 15-22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดการเยียวยารอบดังกล่าวนั้นจะเริ่มทำการจ่ายเงินวันละ 1 ล้านรายอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ขณะเดียวกัน การเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็น กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวนเกษตรกรอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน โดยจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรครั้งเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท

สำหรับการดำเนินการจนถึงตอนนี้นั้น อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร หรือ ทบก. โดยจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และยืนยันในระบบ ทบก. วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ก่อนส่งข้อมูลให้กับ สํานักเศรษฐกิจการเกษตร และ ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จนกระทั่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เกษตรกรที่ต้องการรู้เรื่องเยียวยา สามารถ ตรวจสอบสิทธิ์ หรือสถานะเงินเยียวยาเกษตรกรได้ ผ่านทาง www.moac.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ ผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่านเอส เอ็ม เอส สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา) หรือ สามารถเช็กจาก แอพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล หรือ Digtial Farmer ซึ่งมีรองรับทั้งระบบ IOS และระบบ Android ให้ตรวจสอบได้อีกด้วย

Facebook Comments Box