น่าอ่าน

ไอเดียเจ๋ง! ทำรถฉีดปุ๋ยน้ำ ใช้งานสะดวกไม่ต้องแบก

ทำเกษตรถ้ารู้จักประดิษฐ์อุปกรณ์มาทุ่นแรง ก็จะทำให้ การทำงานได้ง่ายและประหยัดเวลาได้ เมื่อเราทำเกษตรอินทรีย์  ตามแนวทางเกษตรพึ่งตน   สารอินทรีย์ต่างๆที่นำมาใช้ในแปลงที่เกิดจากการใช้จุลินทรีย์สร้าง น้ำหมักพืช

น้ำหมักผลไม้ น้ำหมักสมุนไพร  อะมิโนโปรตีน น้ำหมักนมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ซึ่งปุ๋ยและฮอร์โมนเหล่านี้เราสามารถส่งไปในระบบน้ำที่วางระบบแบบท่อได้ทันที แต่หากเราจัดการน้ำในระบบร่องน้ำบนดินเป็นส่วนใหญ่

รวมถึงการใช้น้ำฝนเป็นหลัก ดังนั้นการฉีดปุ๋ยน้ำจึงจำเป็นใช้ถังฉีดพ่นในสวน โดยปรกติถังฉีดปุ๋ยน้ำจะเป็นแบบสะพายหลังความจุอยู่ที่ 18-20 ลิตรใช้แรงมือโยก จะทุ่นแรงหน่อยก็ใช้เครื่องยนต์หรือแบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่

แต่ก็ยังหนักขณะแบก ความจุน้อยและอาจไม่สะดวก หรือหากใช้ปั๊มแรงดันสูงก็ลงทุนสูงเกินไป แต่ก็จำเป็นต้องมีเครื่องฉีดปุ๋ยน้ำแรงสูง ถึงเวลาที่ต้องทำขึ้นใช้เอง 

วัสดุและอุปกรณ์ ปั๊มไดอะแฟรม ขนาดแรงดัน 8-12 บาร์ แบบใช้ไฟฟ้า 12 โวลต์ กระแสตรง (12 V DC) พร้อมสายยางและหัวฉีด (ความจริงคือปั๊มฉีดล้างรถนั่นเอง)

แบตเตอรรี่ 12 โวลต์ กระแสตรง ขนาด 7.5 AH (หนักประมาณ 0.8 กก.) พร้อมที่ชาร์ทไฟ กล่องเครื่องมือ (ของเก่า) สายไฟ สวิทซ์ไฟ เหล็กกล่อง 1 นิ้ว เหล็กแบน ท่อเหล็ก ส่วนมากเป็นเศษเหล็กที่เก็บรวบรวมไว้จากของเหลือใช้ต่างๆ

ล้อรถจักรยาน 12 นิ้ว(ล้อหน้า) 2 ล้อ พร้อมยาง (ยางใน+ยางนอก) ถังน้ำพลาสติก ขนาด 40-60 ลิตร (ขึ้นอยู่กับกำลังของเรา)

เครื่องมือ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ธูปเชื่อม สว่านไฟฟ้า เครื่องเจียร์ ใบตัดเหล็ก ใบเจีย ชุดบัดกรี ตะกั่ว เครื่องมือช่างอืนๆ ที่จำเป็น เช่น ค้อน คีม ไขควง ประแจ ฯลฯ

ลงมือทำ 1ชุดเครื่องฉีด เป็นชุดสำหรับเป็นปั๊มฉีดน้ำ สามารถนำเคลื่อนที่ไปใช้งานที่ต่างๆ ได้

นำกล่องเครื่องมือมาเจาะรูให้ได้ตรงตามตำแหน่งต่างๆ แล้วนำปั๊มไดอะแฟรม มายึดกับกล่องด้วยน็อต เจาะรูสำหรับทางน้ำเข้าและออกให้พอดีกับสายยาง เจาะรูติดสวิทซ์ปิดเปิด

นำแบตเตอรี่ยึดติดกับกล่องในส่วนขอบด้วยแผ่นเหล็กยึดกระเบื้อง รองด้วยวัสดุกันกระแทก ติดปลั๊กตัวเมียสามขากระแสตรงให้ออกมานอกกล่อง

เชื่อมสายไปจาก ปั๊มไดอะแฟรม ไปยังสวิทซ์ปิดเปิด เชื่อมด้วยตะกั่วบัดกรีไปยัง แบตเตอรี่ ต่อไปยัง ปลั๊กตัวเมีย สำหรับต่อที่ชาร์ทไฟ

2ชุดรถเข็นถังฉีด นำถังน้ำพลาสติก มาวัดขนาดเพื่อทำโครงเหล็กรถเข็น ทำการตัดเหล็กตามขาดที่ต้องการ เชื่อมโครงเหล็กประกอบเป็นโครงรองรับถังน้ำ เชื่อมฐานล้อ และฐานรองรับกล่องชุดเครื่องฉีด

เชื่อมต่อเหล็กแบนทำเป็นที่แขวนสายยาง ขัดผิวเหล็ก ทาสีกันสนิม ทาสีน้ำมันตามชอบนำล้อรถจักรยาน ใส่ยาง สูบลม และประกอบกับโครงเหล็กใส่ถังน้ำพลาสติกเข้ากับโครง พร้อมใช้งาน

การนำไปใช้

1 ชุดเครื่องฉีด ชาร์ทแบตเตอรี่ให้เต็ม ประกอบสายยางทั้งชุด นำไปใส่ในแท่นรองรับบนรถเข็นถังฉีด

2 นำปุ๋ยและฮอร์โมน ผสมน้ำ ในอัตราส่วนที่ต้องการ เทใส่ถังฉีด ใส่ถังฉีดใส่ในรถเข็น นำสายน้ำเข้าจากชุดเครื่องฉีดใส่ในถังฉีด เปิดสวิทซ์พร้อมใช้งาน

3 ลงมือฉีด

Facebook Comments Box
สวัสดี