น่าอ่าน

“แพรรี่ ไพรวัลย์” โพสต์ข้อความซึ้ง ในวันครบรอบ 1 ปี ที่ออกจากผ้าเหลือง

“แพรรี่ ไพรวัลย์” โพสต์ข้อความในวันครบรอบ 1 ปีที่ลาสิกขา บอกพระพุทธศาสนาที่เรียนมา ยังคงส่งเสียงก้องในใจเสมอ ไม่ว่าตนเองจะอยู่ในสถานะไหน

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า 1 ปี ดีดักอย่างครบถ้วน ที่ดิฉันได้บอกลาสิกขาและออกมาจากผ้าเหลือง

ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ดิฉันอย ากพูดประโยคหนึ่งกับพระมหาไพรวัลย์ในวันนั้น คือ “คิดถูกมากค่ะหลวงแม่” จบ

1 ปี สำหรับดิฉัน กับโลกของฆราวาสที่เริ่มคุ้นเคย ทุ กอย่างที่ดิฉันได้จ่ายไป ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจ แต่แล กกับการได้บทเรียน และประสบการณ์ให้กับชีวิ ต

คุ้มค่าค่ะ ไม่เสียเปล่า ไม่ข าดทุน ชีวิ ตสอนสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากให้กับดิฉัน นั่นคือการรักษาหัวใจที่เข้มแข็ง การไม่หยุดผลิบาน ไม่ว่าสถานะที่เป็นจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลายังไง

พระศาสนธรรมที่ดิฉันเคยศึกษา ยังคงส่งเสียงดังก้องเสมอว่า ความงามที่แท้จริง คือความคิดและจิตใจ หาใช่แต่เสื้อผ้าหรือกายสังขาร

สุดท้ายดิฉันอย ากบอกว่า ความสุขเป็นสิ่งหนึ่งที่คนอื่นไม่เคยแย่ งชิ งจากเราไปได้

และมีแค่ความเชื่อมั่นและความภักดีกับตัวเองเท่านั้น ที่จะคุ้มครองเราจากภั ยผองที่ต้องเผชิญ

มีคนกล่าวไว้ว่า เพื่อให้ชีวิ ตได้งอกงามต่อไป บางครั้งเราก็แค่ต้องทำสองอย่างเท่านั้นค่ะ นั่นก็คือเลือกกับปล่อย ดิฉันเห็นด้วยนะคะ

ดิฉันได้เลือกแล้ว คือเลือกที่จะเป็นแพรรี่อย่างที่เป็นอยู่ในทุ กวันนี้ เช่นกันอะไรที่ดิฉันไม่ได้เลือก ดิฉันก็มีความสุขและเต็มใจมากๆ ที่ได้ปล่อยมันไป.

แอดมินเพจน่าอ่าน ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามา ขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิ ตด้วยนะคะ

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร

Facebook Comments Box
สวัสดี