น่าอ่าน

เศรษฐีใจบุญ ถวายที่ดิน 15 ไร่ สร้างวัดถวายเพื่อสร้างวัดป่าศิลาธรรม

ขอร่วมอนุโมทนาบุญ วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของเศรษฐีผู้ใจบุญรายหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 64 บนโลกออนไลน์ได้มีเพจเฟซบุ๊ก วัดป่าศิลาธรรม อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ได้มีการเผยแ พ ร่เรื่องราวว่า

มีเศรษฐีใจบุญแห่ง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้แก่ คุณแม่เพ็ญภาศ เพียงพานิช พร้อมด้วยนายชัชวาล เพียงพานิช และญ าติพี่น้อง บริจ าคที่ดิน 15 ไร่ ให้แก่วัดป่าศิลาธรรม เพื่อสร้างวัดทำนุบำรุงพระพุทธศ า สนาสืบต่อไป โดยทางเพจได้มีการระบุข้อความว่า

 “ถวายที่ดิน 15 ไร่ เพื่อสร้างวัด วันที่ 30 มกราคม 2564 ได้มีเศรษฐีผู้ใจบุญ คุณแม่เพ็ญภาศ เพียงพานิช นายชัชวาล เพียงพานิช (บุ ต ร) และญ าติพี่น้อง อุทิ ศแด่ คุณแม่คำ – คุณพ่อสมบัติ เพียงพานิช ถวายเพื่อสร้างวัดป่าศิลาธรรม โดยมีพระครูกิตติศีลโสภณ เจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่, สีดา, บัวลาย (ธ) เป็นประธาน น้อมถวายแด่พระอาจารย์โชดก มหาญ าโณ เพี่อสร้างเป็นวัดปฏิบัติธรรมก ร ร มฐ าน ฝึกอบรมพระป าฏิโ ม กข์ถวายไว้ในบวรพระพุทธศ าสนา จำนวน 15 ไร่ ณ บ้านหนองเต่าพัฒนา ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ขออนุโมทนาบุญ ในมหากุศล ของเจ้าภาพ ในครั้งนี้ สาธุ ๆๆ”

ผู้ให้ที่ดิน สร้างวัด…ชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวัน และกลางคืน ตื่นอยู่ก็ได้บุญ แม้ยามหลับบุญก็เกิด ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไ ร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี 

ขอบคุณภาพ และข้อความจาก ท่านโชดก มหาญาโณ

Facebook Comments Box
สวัสดี