เกษตรน่ารู้

“เตยหอม” ปลูกง่าย โตเร็ว รับเงินเดือนเสริมเดือนละ 25,000 บาท !

กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรกับธรรมะ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวในวันนี้ แอดมินและทางทีมงานขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ

แปลงเตยหอมสีเขียวสดๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อยู่ที่อำเภอเมือง จัหวัดสุพรรณบุรีนี่เองละครับ โดยพื้นที่นี้เคยใช้ปลูกข้าว แต่ด้วยปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และพื้นที่ข าดแคลนน้ำไม่สามารถทำนาปรังได้ ทำให้เกษตรกรอย่าง คุณโพธิ์ ภูฆัง ท่านนี้ได้ปรับพื้นที่นามาปลูก

เตยหอมแทน เนื่องจ า กเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่าย และตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องคุณโพธิ์ บอกครับ เตยหอมเป็นพืชที่ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ เป็นได้ทั้งอาหารและสมุนไพร

แปรรูปส่งออกไปยังต่างประเทศอีกทั้งเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่ายกว่าพืชชนิดอื่นๆ ถึงแม้การปลูกเตยหอมจะลงทุนสูงกว่าพืชอื่น เนื่องจ า กต้องมีซาแลนในลักษณะโรงเรือนแบบนี่แต่ปลูก

เพียงครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตได้นาน10 ปี เรียกว่าเก็บกินกันย าวๆเลยละครับสำหรับการปลูกเตยหอม คุณโพธิ์ บอกครับว่าต้องให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมแปลงปลูกให้ดูแลและ

เข้าจัดการง่ายครับ โดยแปลงจะลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีท่อระบ ายน้ำต่อออกมายังบ่อพักน้ำที่หัวแปลงแต่และแปลง ไล่ระดับสูงมาต่ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกเนื่องจ า กเตย

หอมชอบน้ำหมุนเวียน อีกทั้งในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำปริมาณมาก ต้องผลันน้ำออกจ า กแปลง ไม่ให้ท้วมขังภายในแปลง นอกจ า กนี้ ระหว่างแปลงจะทำทางเดินรอบๆแปลงทุกแปลง เพื่อ

ให้ง่ายต่อการเข้าดูแล การใส่ปุ๋ยในแต่ละเดือน รวมถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่จะทำกันทุกๆ 3 เดือน ส่วนหน่อเตยที่นำมาปลูก จะเลือกหน่อที่ไม่สมบูรณ์มากนัก เมื่อปลูกลงดินและได้

รับสารอาหารจะทำให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วกว่า และด้วยธรรมชาติของเตยเป็นพืชที่ไม่ชอบแดดจัด จะใช้ต าข่ายพรางแสง ความโปร่งแสง 60 เปอร์เซนต์ โดยทำเป็นโรงเรือน

แต่อย่าให้ร่มเกินไป เนื่องจ า กจะทำให้ไม้โตช้า จ า กนั้นจะเปิดน้ำเข้าแปลง สูงประมาณ 1 ฝ่ามือ หรือประมาณ 10- 15 เซนติเมตร ส่วนบริเวณรอบๆพื้นที่ก็จะสร้างธรรมชาติให้ร่มรื่น

ส่วนการปลูก จะใช้ต้นพันธุ์ที่มีราก ปักลงไปในแปลง เช่นเดียวกับการดำนา โดยระยะห่างระหว่างต้นและแถว โดย 1แปลงจะปลูกประมาณ 5 แถว ดูแลใส่ปุ๋ยเดือนละ 1 ครั้ง

ประมาณ 5-6 เดือน ก็จะเริ่ม ตัดใบจำหน่ายทุกๆ เดือน ตัดหน่อทุก 3 วัน และตัดต้น ทุก 5 เดือน สร้างรายได้ดีกว่าทำนา แน่นอน เนื่องจ า กพิสูจน์มากว่า 10 ปี แล้วละครับ

สำหรับการลงทุนปลูกเตยหอมต่อไร่ อยู่ที่ประมาณ 50,000 บ าท 1 ไร่ จะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 4-5 ตัน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บ าท 3 เดือนคุณโพธิ์จะมีรายได้เข้ามา

ในครอบครัว 24,000-25,000 บ าท เป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวครับคุณผู้ชม สำหรับใครที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ต ามที่สวนเตยหอม โทรศัพท์ 08-7167-2740

เรียบเรียงโดย เพจเกษตรกับธรรมะ

Facebook Comments Box
สวัสดี