ธรรมะสอนใจ

อย่ าหวังเลย ว่าจະเจริญ หากยังไม่รู้จัก คำว่า “ซื่อสัตย์”

ซื่อสัตย์ คำๆ เดียวอาจเปลี่ยนชีวิตคนๆ หนึ่งไปตลอดกาล.. ซื่อสัตย์ คือสัจจะวาจา…ที่เปล่งออกมาแล้วต้องทำตามที่พูดที่บอกไปแล้ว ความซื่อสัตย์ จึงมักมาพร้อมๆ กับหน้าที่ ความรับผิดชอบ..

หากใคร ที่ไม่มีแม้แต่มีความซื่อสัตย์… คนๆนั้น…ก็คงลำบ ากในการใช้ชีวิต ย ากจะหาคนจริงใจกับตนได้ ชีวิตเจอแต่หลุมบ่อ พบเจอแต่อุปส ร ร ค มีความสุขประเดี๋ยวประด๋าวแล้ว…ก็จะกลับมาทุ กข์ซ้ำๆ

เหล่านั้นมักมาจากการกระทำของตัวเอง…ที่ทำกับคนอื่นคนไว้ พอผลการกระทำส่งผล จึงอาจจะเจ็บปวดทุ กข์… ท ร ม านมากกว่า เลยไปถึงขั้นชีวิตย ากจะเจริญ..

จึงได้เห็นหลายๆคน….ที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนอื่น พบเจอแต่ความทุ กข์ มีชีวิตอยู่บนความหวาดระแวง…เจอแต่คนโกหก หลอกลวง เช่นเดียวกับตัวเขา ผีเห็นผี….อยู่ด้วยกันมีแต่ย ากลำบ าก

ต่างจากคนซื้อสัตย์ ไปไหนมาไหน ใครๆ ก็ต่างพากันยกย่อง สรรเสริญ ใครๆ ก็ต่างเชื่อถือรักและเอ็นดู ผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ต กน้ำไม่ไหลต กไ ฟไม่ไ ห ม้ แม้นมีคู่ครองก็จักมีแต่สุข ไม่ค่อยพบเจอความทุ กข์ย ากลำบ ากทางใจ

สิ่งเหล่านี้คนคิดไม่ซื่อ จึงมักเข้าไม่ถึง เพราะไม่เคยสัมผัส เพราะความไม่ดีของตน คนบางคนโกหก หล อกคนอื่นๆ ทำชั่ วมากมายเพียงเพราะแพ้พ่ ายต่อกิเลสตน ทำตามอำเภอใจ จนนำพาชีวิตไปพบจุดจบที่ไม่น่าให้อ ภั ย คนเกลียด ส าบแช่ ง ป องร้ าย ทำมาค้าข ายก็ไม่เจริญ

อยากเจอคนรักที่จริงใจ แต่ตัวเองไปทำคนอื่นไว้ในอดีตมากมาย ต่อให้มีบุญได้เจอนางฟ้าหรือเทวดา บุญไม่ถึงเขา ก็คงไม่ได้เขามาเชยชม เพราะก ร ร มไม่ดี ท้ายสุดก็ละอายแก่ใจตน เพราะตนไม่ดีพอ ถ้าใครคนหนึ่งรู้จักคำว่าซื่อสัตย์ อีกคนหนึ่งคงไม่ต้องเรียนรู้กับคำว่าระแว ง

ฝากไว้ให้คิด ขอขอบคุณที่มาจาก. นามบุญ

Facebook Comments Box
สวัสดี