น่าอ่าน

อนุโมทนาบุญร่วมกัน บุญนี้เป็นของทุกๆท่านเสมอกันนะ

เชิญอธิษฐานจิตได้ตามปรารถนา และให้พ้นจาก วันนี้​พระอาจารย์ได้เบิ กเงินสด (ธนาคารจะปิดตั้งแต่พรุ่งนี้) มาเพื่อไ ถ่​ขีวิตโค ก ระ บื อท้อง ยกรถพ่วง และค่าทำคอกอภั ย ท าน​ให้โค ก ระ บื อทั้งหมด​ 2,100,000 บาท เพื่อเตรียมทำพิธีจ่ ายค่าไ ถ่​ชีวิตวันพรุ่งนี้​เวลา 12.19 น. จะไลน์สดให้อนุโมทนาบุญร่วมกัน อนุโมทนาบุญด้วยนะ ขอยก​บุญ​ให้​ทั้งหมด​เลย​นะ​

ดุจดั่ง​ได้​ทำ​เอง​ทุ ก ​ประ ก าร​  ขอให้จงเจริญ​รุ่งเรือง​ เฮงๆ​รวย​ๆ​นะ  มีความคล่องตัว​ขึ้นในทุกๆด้าน  จงสมปรารถนาทันใจนะศั ต รูหมู่ม าร​ อย่ าได้กล้ำกล าย แม้มีอุปสร รค ก็จงผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จงมีสุขภาพแข็งแรง ที่เจ็ บป่ วยจงห าย จงมีสมบัติอันตักไม่พร่องนะ ทรัพย์สมบัติพร้อมสติปัญญา จงมีเพิ่มพูนเป็นทวีคูณขึ้นทุ กวันทุ กวัน  จะทำงานอะไรจะใหญ่โตขนาดไหนก็ขอให้สำเร็จง่ายๆ บุญบารมีเพิ่มขึ้นทุ กวันทุ กวัน  ตลอดปีตลอดไป และทุ ก ภ พทุ กช าติ  จนกว่า จะถึงซึ่งพระนิพพานนะ

ส่วนตัวข้าพเจ้าพระอาจารย์น้ำ ฌานรโต ซึ่งเป็นตัวแทน และเป็นสะพานบุญให้กับทุ กๆท่าน ด้วยบุญกุศลในครั้งนี้ จงมีผลใหญ่ จงมีอานิสงส์ใหญ่ ให้ข้าพเจ้าพระอาจารย์น้ำ ฌานรโตจงได้แก้วทั้ง7ประการ และจงเป็นที่รักที่เมตตามหานิยมต่อ เพื่อนมนุษย์และเทวดาอารักษ์ทั้งหลาย ปวงสร รพสัตว์ทั้งหลาย ปวงสั พพะวิ ญญ าณทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปทุ กภ พ ทุ กชาติ จนกว่าจะได้บร ร ลุอภิเษ กสัมมาสัมโพธิญาณอย่ าได้แปรผัน

พระอาจารย์​น้ำ ฌา​นร​โต​ ได้เบิกเงินสด 2,100,000.00 บาท เป็นค่าไ ถ่ชีวิตโค ก ระ บื อ 19 ตัวยกรถพ่วง มีโค ก ระ บื อท้องด้วย ช่วยได้ทั้งหมดรวม 30 ชีวิต และเพื่อทำคอกอภั ย ท านให้โค ก ระ บื อทั้งหมดอีกด้วยค่ะ ขอบุญนี้สำเร็จแด่ผู้ที่ได้ร่วมบุญทุ กท่าน และทุ กรูป ทุ กนาม อธิษฐานจิตเอาตามปรารถนา​ ขอให้สมปรารถนา​ทุ ก​ ๆ​ ประการนะคะ​ เศรษฐี​บุญ​สาธุ​

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ..คุณได้รับอะไร แต่ขึ้นอยู่กับคุณเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ จะสุขใจที่สุด

ขอบคุณที่มา พระ​อาจารย์​น้ำ​ ฌา​นร​โต

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box
สวัสดี