น่าอ่าน

หลวงพ่ออินทร์ถวาย เป็นประธานสงฆ์ ทอดผ้าป่ามหากุศล มอบ 2.2 ล้านให้โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรกับธรรมะ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวในวันนี้  แอดมินและทางทีมงานขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ

ร่วมอนุโมทนาบุญเช้าวันนี้หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกเมตตาเป็นประธานสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดยกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา และฝ่ายสินเชื่อกรุงศรีออโต้ซึ่งได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบไว้ ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ จำนวนเงิน ๒ ล้าน ๒ แสนกว่าบ าท

“ผ้าป่า”…สื่อสะท้อนหมายถึงผ้าที่ถวายพระไว้โดยให้พระมาหยิบไปเอง ในครั้งโบราณนานมาแล้วเรียกว่า “ผ้าบังสุกุลจีวร” ซึ่งจะถือหลักปฏิบัตินำมาถวายหลังล่วงเทศกาลทอดกฐินไปแล้ว บันทึกระบุถึงการทอดผ้าป่าไว้ว่ามีหลายชนิด ด้วยกัน อาทิ ผ้าป่าหางกฐิน…การทอดกฐินแล้วทอดผ้าป่าด้วย บางแห่งที่ ทำกันมีการนำผ้าป่ามาบรรทุกเรือพ่วงไปทางน้ำเรียกว่า…ผ้าป่าโยง ผ่านถึง วัดไหนก็ทอดวัดนั้น หัวใจสำคัญของการทอดผ้าป่าก็คือ…อุทิศให้เป็นผ้าป่าจริงๆ ไม่ได้เจาะจงว่าจะถวายให้ใคร

ความสำคัญก็คือ…ศรัทธาของผู้ที่ตั้งใจทอดผ้าป่า อุทิศผ้า เครื่องบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ต้องการผ้าบังสุกุล ผ้าป่าแบ่งเป็น 10 ประเภท ได้แก่ ผ้าที่ต กที่ป่าช้า, ผ้าที่ต กที่ตลาด, ผ้าที่หนูกั ด, ผ้าที่ปลวกกั ด, ผ้าที่ถูกไฟไ หม้, ผ้าที่วัวกั ด, ผ้าที่แพะกั ด, ผ้าห่มส ถู ป, ผ้าที่ทิ้ งในที่อภิเษก, ผ้าที่นำไปสู่ป่ าช้ าแล้วนำกลับมา

ในอดีตโบราณนานมา “ผ้าป่า” นั้นก็คือผ้าป่าจริงๆ ถูกทิ้ งอยู่ในป่า ส่วน “ผ้าบังสุกุล” ก็คือผ้าเปื้ อนฝุ่ น หมายถึงว่าเป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของ เป็นเศษผ้าถูกทิ้ งๆขว้างๆ พระภิกษุก็เก็บเอามาปะติดปะต่อเป็นผืนเหมาะสม ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็นำมาย้อมด้วยน้ำฝาด แล้วนำมาใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม

อานิสงส์ตามที่องค์สมเด็จพระชินสีห์เทศนาไว้ คนถวายและร่วมกฐินทาน ครั้งหนึ่งจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาพระนิพพานซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็ได้

และ…ยิ่งกว่านั้นไซร้ก่อนที่บรรดาผลทั้งหลายเหล่านั้นคือความเป็นพระพุทธเจ้าก็ดี ความเป็นอัครสาวกก็ดี หรือพระอรหันต์ก็ดี กว่าจะมาถึง…พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่า ในขณะที่เวียนว่ ายต ายเกิ ดในวัฏฏะ มีบารมียังไม่สูงดี ยังไม่บรรลุ…มรรคผลได้

อานิสงส์กฐินทานอันดับแรก…เมื่อต า ยจากความเป็นคนจะเกิดเป็นเทวดาและลงมาจุติเป็นเจ้าจักรพรรดิปกครองประเทศทั่วโลก มีมหาสมุทรทั้ง 4 เป็นขอบเขต 500 ชาติ…เมื่อบุญแห่งความเป็นจักรพรรดิสิ้นไป บุญหย่อนลงมาจะเป็นพระมหากษัตริย์ 500 ชาติ…เมื่อบุญแห่งความเป็นพระมหา กษัตริย์หมดไป ก็เกิดเป็นเศรษฐี 500 ชาติ…เมื่อบุญแห่งความเป็นมหาเศรษฐีหมดไป ก็เกิดเป็นอนุเศรษฐี 500 ชาติ

เมื่อบุญแห่งความเป็นอนุเศรษฐีหมดไป ก็เกิดเป็นคหบดี 500 ชาติ…รวมแล้ว คนที่ทอดกฐินทานได้สักครั้งหนึ่งแล้ว “บุญ”…“บารมี” ยังไม่ทันหมดก็เข้านิพพานก่อนได้ ขอบคุณที่มา เพจหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย  เรียบเรียงโดย เพจเกษตรกับธรรมะ

Facebook Comments Box
สวัสดี