น่าอ่าน

สาธุ หลวงปู่พัฒน์ บริจ าค 20 ล้าน ให้โรพยาบาลสวรรค์ประชารัก

ร่วมอนุโมทนาบุญเมื่อครั้ง หลวงพ่อพัฒน์ บริจ าคเงินก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 12 ล้านบ าท  ที่  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว)  และวันนี้  3 พฤศจิกายน 2563  พระครูนิวิฐปุญญากร (หลวงพ่อพัฒน์)   ลงดูพื้นที่ก่อสร้างอาคารนิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลฯ ร่วมนมัสการ

อาคารดังกล่าวได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพัฒน์ บริจ าคเงินก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 12 ล้านบาท พร้อมด้วยรถพยาบาล VIP จำนวน 1 คัน มูลค่า 8 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) จะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว)   นายแพทย์ชนินทร์ก็ขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนประชาชนร่วมงาน

ขออนุโมทนาสาธุบุญครั้งนี้ ขอให้หลวงพ่อพัฒน์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  วันที่ชีวิตไม่ข า ดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ที่มา   ตั่วถั่ง นิวส์ พีอาร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์

Facebook Comments Box
สวัสดี